Çember ve Çevre Hesaplama

Çember ve Çevre Hesaplama


1 - Çevre hesaplama formülü nedir?

2 - Yarıçapı 60cm olan çemberin çevresi kaç desimetredir?(Pi = 3)

3 - Çevresi 6cm olan çemberin yarıçapı kaç santimdir?(Pi = 3)

4 - Yarıçapı 15cm olan bir tekerlek uzunluğu 18m olan bir yolu kaç dönüşte tamamlar?(Pi = 3)

5 - Daire şeklindeki bahçenin çevresinde beş tur atıldığında 150m yürünmüş oluyor. Bu bahçenin çapı kaç santimdir?(Pi = 3)

6 - Çapı 20cm olan bir değirmenin kolu 5 tur döndürülürse kova kaç metre yükselir?(Pi = 3)