Çember ve Çevre Hesaplama

1 - Çevre hesaplama formülü nedir?

A) pi x r x 2
B) pi x 3
C) pi x r
D) pi + r

2 - Yarıçapı 60cm olan çemberin çevresi kaç desimetredir?(Pi = 3)

A) 360
B) 36
C) 3,6
D) 0,36

3 - Çevresi 6cm olan çemberin yarıçapı kaç santimdir?(Pi = 3)

A) 8
B) 5
C) 2
D) 1

4 - Yarıçapı 15cm olan bir tekerlek uzunluğu 18m olan bir yolu kaç dönüşte tamamlar?(Pi = 3)

A) 80
B) 70
C) 60
D) 50

5 - Daire şeklindeki bahçenin çevresinde beş tur atıldığında 150m yürünmüş oluyor. Bu bahçenin çapı kaç santimdir?(Pi = 3)

A) 500
B) 5
C) 50
D) 0,5

6 - Çapı 20cm olan bir değirmenin kolu 5 tur döndürülürse kova kaç metre yükselir?(Pi = 3)

A) 52
B) 12
C) 0,12
D) 0,52