Birey ve Toplum - Rollerimiz

1 - Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan rollere örnektir?

A) Evlatlık
B) Vatandaşlık
C) Sınıf Başkanlığı
D) Torun olmak

2 - Ayşe Hanım Atatürk İlkokulunda sosyal bilgiler öğretmenidir. İki çocuğu ve eşi ile birlikte yaşamaktadır. Ağaçları çok seven Ayşe Hanım TEMA Vakfına üyedir.
Buna göre Ayşe Hanım kaç tane rol üstlenmektedir?


A) 3
B) 4
C) 2
D) 1