Hücre ve Organizma

Hücre ve Organizma

1 - Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yapısında bulunmaz?

A) Mitokondri
B) Koful
C) Koroplast
D) kemik

2 - Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücrelerinde bulunur?

A) Mitokondri
B) Sitoplazma
C) Kloroplast
D) Koful

3 - Aşağıdakilerden hanisi hücredeki enerji üretimini sağlar?

A) Koful
B) Mitokondri
C) Sitoplazma
D) Çekirdek

4 -
- Hücrede enerji üretiminden sorumludur.
- Hücre içi sindirimde görevlidir.
- Hücredeki maddeleri depolar.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlatılanlardan biri değildir?


A) Koful
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Mitokondri

5 - Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Hücre çepheri bitki hücresine dayanıklılık sağlar.
B) Çekirdek sadece gelişmiş hücrelerde bulunur.
C) İlkel ve gelişmiş hücrelerde kalıtım maddesi çekirdekte bulunur.
D) Soğan zarı bitki hücresine örnektir.

6 - Aşağıdaki organellerden hangisi tüm hücrelerde bulunur?

A) Ribozom
B) Koful
C) Mitokondri
D) Libozom

7 -
Bitki hücreleri: Hücre Duvarı - Koful - Sentriyoller - Endoplazmik Retikulum - Rizbozom - Lizozom - Mitokondri - Golgi Cisimciği
Hayvan Hücreleri: Koful - Kloroplast - Endoplazmik Retikulum - Rizbozom - Lizozom - Kloroplast - Golgi Cisimciği

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirilmelidir?


A) Endoplazmik Retikulum - Rizbozom
B) Rizbozom - Lizozom
C) Kloroplast - Sentriyoller
D) Hücre Duvarı - Koful