Mitoz Bölünme

1 - Aşağıdaki maddelerden hangisi mitoz bölünme ile ilgili değildir?

A) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
B) 2 defa çekirdekteki DNA eşlenir.
C) Sonunda 2 yeni hücre oluşur.
D) Kromozom sayısı sabit kalır.

2 - x hücresi hayvan, y hücresi ise bitki hücresi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki hücrede de çekirdekte DNA bulunur.
B) İkisinin, hücrenin temel kısımları aynı değildir.
C) x hücresinde sentrozom bulunur.
D) y hücresi kendi besinini üretebilir.