Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
Proje Hazırlama Teknikleri
Proje Hazırlama Teknikleri

Proje Hazırlama Teknikleri


Ekleyen : Biyoloji Zümresi
İndirme Sayısı : 5678
Ekleme Tarihi : 06.07.2010 14:39:40
Boyut : 6,49 Kb
Etiketler : lise, biyoloji, Proje Hazırlama Teknikleri

»»» Dosyayı İndir «««
Proje Hazırlama Teknikleri

 

PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ

Projeler: Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, Çevrelerinde meydana gelen problemlere karşı duyarlılıklarını artırmak, araştırma bilinci ve ilgisi kazandırmak, teşvik etmek ve bu konularda kabiliyetli olan öğrencileri saptamak amacıyla yapılan bilimsel çalışmalardır. Şuanda ülkemizde proje yarışmaları TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı özel kuruluşlarda ( İstanbul Fatih Koleji, MEF kurumları, Çeşitli belediyelerin özellikle Çevreyle alakalı yarışmaları) çeşitli proje yarışmaları düzenlemektedirler.
Projeler 5 farklı branşta düzenlenmektedir. Bunlar Bilgisayar, Biyoloji, Matematik, Fizik, Kimya dır. Yine sadece "Türkiyenin çevre sorunları" konulu yarışmalarda bazı özel kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir.
Hazırlanan projelerde : Projeyi hazırlayan kişilerin seçimi, Proje konusunun seçimi, Proje metninin hazırlanması ve sunulması başarılı olma açısından çok önemlidir.

a) Proje çalışacak öğrenci seçimi: Proje çalışacak öğrenci seçerken öncelikle proje yaptığı branşla ilgili yeterli temel bilgiye sahip öğrenciler seçilmelidir. Özellikle olimpiyat çalışması yapmış öğrenciler seçilmelidir. Eğer olimpiyat çalışan öğrenci yoksa o zamanda daha çok lise 2 talebeleri tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra öğrencinin gerçekten iyi bir araştırmacı ruha sahip olması, Zorluklarla savaşan bir yapıya ve hırsa sahip olması, sosyal ilişkilerinin çok iyi olması, derdini düzgün bir dille anlatabilir olması ve karizmatik bir kişiliğinin ve görünüşün bulunması da hem proje yapılması esnasında hem de daha sonra proje sunumu esnasında başarıya ulaşmada yardımcı olan kriterler olacaktır.
b) Proje konusunun seçimi: Öğrenci ve öğretmen açısından düşünüldüğünde aslında çevrelerini hep sorgulayıcı bir gözle bakan kişilerin konu bulmaları zor olmamaktadır. Konuların özgün ve güncel olmalarına dikkat edilmelidir. Çalışılacak konu öğretmen tarafından tavsiye edilebileceği gibi öğrenci tarafından da önerilebilir. Daha önce yapılmış bir konu değişik yönden çalışılarak da proje yapılabilir. Konu bulmada çeşitli bilimsel dergilerin
( Bilim ve teknik, Ekoloji, Scientific American vs) okunması ve bilimsel seminerlere katılması da çok faydalı olacaktır.
Örnek proje konuları:
* Topraksız tarım tekniğiyle domates yetiştirilmesi
* Termik santral küllerinin bitki yetiştirmede kullanılması
* Asit yağmurlarının çeşitli bitkiler üzerindeki etkisinin araştırılması
* Likenlerin antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması
* Gediz nehriyle sulanan bitkilerde görülen kromozom anomalilerinin araştırılması
* Haliç çamurundan tuğla yapılması
* Gazete atıklarında kültür mantarı yetiştirilmesi.
* Liken florası tespiti ile hava kirliliğinin araştırılması
* 3n kromozomlu balıkların yetiştirilmesi
NOT: TÜBİTAK tarafından hazırlanan örnek proje kitabı temin edilirse projeler ve proje özetleri hakkında daha detaylı bilgi öğrenebilirsiniz.

Proje konusu seçildikten sonra eğer gerçekten kaliteli bir konuysa konu ele alınıp şu sorular sorulup cevaplar alınarak proje çalışmaya başlanır.
Projeyi kimler çalışacak
Bu öğrenciler hangi zamanlarda bu proje üzerinde çalışacak
Proje çalışması esnasında hangi kuruluş ve kişilerden ne tür yardımlar alınacak
Proje ortalama kaç paraya mal olacak
Proje ne kadar sürede sonuçlanacak
Gibi sorular sorulmalı.
Bu sorular proje hazırlanması ve zamanında bitirilmesi açısından karşılaşılacak zorlukları önceden görme ve önlem almaya yardımcı olacaktır.

c) Proje raporunun hazırlanması:
Bir proje raporu şu kısımlardan oluşur.

a) Projenin amacı: Kısaca projeyi niçin yaptığımızı yazacağız.
b) Giriş: Bu kısımda sizin çalıştığınız konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları ve sonuçlarını vermek gerekiyor. Bir tür literatür özetlerini yazıp konunuzu tanıtacaksınız. İyi bir giriş projeye bilimsellik kazandırır. Bu yüzden buna dikkat edilmelidir.
c) Materyal ve Metod: Çalışmanızı nasıl yaptınız, hangi tekniği ve materyalleri kulandınız bunları en ince ayrıntısına girerek anlatıyorsunuz.
d) Sonuç ve tartışma: Çalışmanın sonunda hangi sonuçlara vardınız bunları Grafikler tablolar, şekiller ve resimler kullanarak verip bu sonuçların bu şekilde çıkmasının sebeplerini daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlardan farklarını ve bunların nedenleri yazılacaktır.
e) Kaynakça: Projeyi hazırlarken veya literatürünüzü hangi kaynaklardan hazırladınız bunları yazılacaktır.
Örnek: DEMİRSOY, A. (1992) : "Yaşamın Temel Kuralları Cilt 1 Kısım1"; Hacattepe üniversitesi yayınları, ANKARA. Şeklinde yazılmalıdır.
f) Teşekkür: Bu kısmada çalışmalar esmasında yardımcı olan kişi , kurum veya
kurumlara teşekkür yazısı yazılır.

d) Proje baş vurusunun yapılması: Proje baş vurusu TÜBİTAK için genelde Mart ayının son haftasında yapılır. Baş vuruda 120 kelimeyi geçmeyecek bir proje özeti, TÜBİTAK tarafından gönderilen matbu bir form ki bunlar milli eğitim müdürlüklerinden de zamanı gelince alınabilir ve projenin tam bitmiş bir metni gönderilir.
e) Proje konusunun sunulması: Gönderilen projeler TÜBİTAK tarafından oluşturulan bir jüri tarafından değerlendirilir eğer sizin projeniz başarılı bulunursa projeniz sunum için Ankaraya çağrılır.Ankarada (150 X 100 cm ) bir pano verilerek projenin burda sergilenmesi istenir. Projenin başarılı bulunmasında (Derecelendirmede) serginin güzelliği önemlidir. Onun için elden geldiğince albenisi yüksek olacak şekilde proje sergilenir. Sergi esnasında sizden habersiz olarak jüri gezer sizlere soru sorup gerekli notlarını alır. Daha sonra jüri üyeleri bir odada oturur sizi davet ederler ve her jüri üyesi projenin bir bölümünü ele alacak şekilde size projenizle ilgili sorular sorarlar ve aldıkları cevaplara göre bir değerlendirme yaparlar.
f) Ödüllendirme: Her branş için TÜBİTAK birinci , ikinci, üçüncü olan projeleri tespit eder ; projeyi yapan kişiye ve danışman öğretmene maddi bir ödül verilir. Biyolojide ayrıca Dünya çevre yarışmasına katılacak bir projede seçilir ve buda yurt dışında yapılacak bir sergiye katılarak yarıştırılır. Projelerde ilk üçe giren öğrencilere ÖSS de ek puan verilir.

Bookmark and Share Aktüel Biyoloji

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler