Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
11-TM-H SINIFI YILSONU REHBERLİK ETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU
11-TM-H SINIFI YILSONU REHBERLİK ETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

2009?2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AHMET ULUSOY LİSESİ 11-TM-H SINIFI YILSONU REHBERLİK ETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORUDUR

2009–2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AHMET ULUSOY LİSESİ 11-TM-H SINIFI YILSONU REHBERLİK ETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORUDUR

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

EYLÜL:
Öğrencilere yönetmelikler hakkında (sınıf geçme, kılık kıyafet , disiplin, ödev vb.) bilgiler verildi. Öğrencilerin demokrasiyi yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için sınıf başkanı seçimi, eğitsel kollara girecek öğrencilerin seçimi ve sınıf temsilcisi seçimleri gerçekleştirildi. Öğrencilere seçecekleri eğitsel kollar hakkında bilgiler verildi ve sosyal kulüplere öğrenci seçimi yapıldı.

EKİM :
Öğrencilerin okumak isteyecekleri bölümlerin özellikleri ve kendilerine sağlayacağı imkanlar hakkında bilgiler verildi. Bölümleri ile ilgili meslekler ve mesleklerdeki gelişimlerin kendilerine sağlayacağı yararlar hakkında bilgi verildi. Toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uygun davranmanın önemi anlatıldı.Etkili ve verimli ders çalışma konusunda öğrencilere bilgi verildi.Değişen ÖSS ile ilgili bilgiler aktarıldı.Okul öğrenci meclisinin oluşturulmasına yönelik şube temsilcisi seçimi yapıldı.(Ekmelüddin Kalaycı). Cumhuriyet haftası münasebetiyle cumhuriyetin nitelikleri konusunda öğrenciler bilgilendirildi.
Yapılan Etkinlik No: 153 – 219 -142

KASIM :
Atatürk’ü Anma Haftası münasebetiyle öğrencilere “Sarı Zeybek “ filmi izletildi ve Atatürk’ün gençlere ve eğitime verdiği önem vurgulandı. Öğrencilere önemi artan ve önemi azalan meslekler hakkında bilgiler verildi ve bu konuyla ilgili tablolar hazırlatıldı.ÖBP’nin ÖSS’ye etkisi ve önemi hakkında bilgi verildi.Öğrencileri sosyometri testi uygulandı.
Yapılan Etkinlik No: 156-212 – 140(R.Ö)-141(R.Ö)

ARALIK :
Öğrencilere yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavlarıyla ilgili bilgi toplama yolları anlatıldı.Yüksek öğretim giriş sınavlarına hazırlanırken planlı çalışmanın önemi vurgulandı.Bu konuda okul rehber öğretmeninden yardım alındı.Planlı ve programlı çalışmanın insan hayatındaki önemi hatırlatıldı ve vurgulandı.Öğrencilerin bütün yıl boyunca eğitim ortamında sorumluluk alma , paylaşma , takım çalışması , öz eleştiri vb. demokratik davranışların kazandırılması yönünde etkinlikler düzenlendi
Yapılan Etkinlik No: 57-58- 172(R.Ö)-173(R.Ö)

OCAK :
Öğrencilere ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kurslar hakkında bilgi toplamanın önemi vurgulandı. Öğrenci veli öğretmen işbirliğini geliştirmek ve öğrenci durumlarını görüşmek amacıyla veli toplantısı yapıldı. Öğrencilerin okula devam durumları incelendi, devamsızlığı fazla olan öğrencilerle görüşüldü.Yarı yıl tatilinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi konusunda bilgiler verildi.
Yapılan Etkinlik No: 213 – 174(R.Ö)

ŞUBAT :

II. Dönem PDR hizmetleri plânlandı ve materyaller hazır hale getirildi. Öğrencilerle 2006–2007 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemindeki beklentilerinin neler olduğu konuşuldu. Etkin öğrenme ve verimli ders çalışma yolları hakkında öğrencilere bilgi verildi. Devamsızlığı olan, derslerinde başarısız olan öğrenciler olumlu yönde kazanılmaya çalışıldı. Bu öğrencilere sorumluluk verildi.

 

MART:

Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilere gördükleri dersler ile seçtikleri meslekler hakkında bilgiler verildi. Doğal afetler konusunda gerekli bilgiler verildi. Yaşam becerisi (amaç belirleme, amaca ulaşma, sorun çözme, karar verme ve sorumluluk) konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Yüksek öğretim kurumları, harçlar ve krediler hakkında öğrencilerle konuşuldu. Boş zamanını değerlendirme üzerine öğrencilerle konuşuldu.

 

NİSAN :

Öğrencilere ergenlik psikolojisi hakkında bilgi verildi. Sıvan kaygısı üzerine öğrencilerle konuşuldu. Kişiler arası iletişimde etkili dinleme ve konuşmanın önemi üzerinde konuşuldu. ÖSS öncesinde sınav anında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında öğrenciler bilgilendirildi.  Meslek seçimi ve tercihler konusunda öğrenciler bilgilendirildi. İş ve meslek yaşamının temel özellikleri, özgeçmiş hazırlama ve işe başvurma konuları öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

MAYIS:

Ders öğretmenlerinden alınan sınav sonuçlarından faydalanarak sınıfın genel başarısı üzerinde konuşuldu. Aile yaşamı ve ailedeki roller, evlilik zamanının saptanması konularında öğrencilerle konuşuldu. Gençliğin görev ve sorumlulukları hakkında öğrencilerle konuşuldu. Ders notları tespit edilerek bu sınıfta derse giren öğretmenlerle birlikte değerlendirmeler yapıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Okul kulüp ve sınıf rehberlik faaliyet raporları okul idaresine teslim edildi. Yaz tatilinin verimli geçirilmesi hakkında öğrencilerle konuşuldu.

HAZİRAN: Bu yıl uygulamaya başlanılan yeni rehberlik müfredatı ve etkinlikler konusunda öğrenci görüşlerinin alınması ve rehberlik çalışmalarının değerlendirildi. Öğrencilerin ortaöğretim sonrası mezuniyet psikolojisi ve YGS ve LYS sınavı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

 

 

Raporun Genel Değerlendirmesi ve Öneriler: Okulumuz rehberlik bürosunca hazırlanan rehberlik programı sınıflarda başarıyla uygulanmıştır. Konular itinayla seçilmiş, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

 

 

 

 

 

İSMAİL ÜNALDI

11 H SINIFI REHBER ÖĞRETMENİ

15.06.2010

HAYRİ AVAR

OKUL MÜDÜRÜ

15.06.2010

HAYRİ AVAR

OKUL MÜDÜRÜ

 


 

                                                                                                                                                                                             

 


Tarih:08.06.2010 12:57:20 Kez okundu.3357


Bookmark and Share Diğer Coğrafya Belgeleri

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler