Konu Anlatımları


Amişler

Amişler, modern dünyadan ayrı yaşamaya inanan bir grup insandır. Kanada ve ABD'de yaklaşık 300 kişilik küçük tarım topluluklarında yaşıyorlar. Bu insanlar araba sürmezler veya uçakla uçmazlar, sadece at ve araba kullanırlar. Sonuç olarak, toplulukları küçük ve yakındır ve çocukları büyüdüklerinde genellikle başka bir alana taşınmazlar.

Ankara Savaşı

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devletinin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin serferine hazırlık yapan Timurun dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlıya Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını baha...

Aztekler

Aztekler veya kendilerine söyledikleri Meksikalılar, Mezoamerika'da yaşayan yerli Amerikalılardı. Göçebelerdi, bu da 1300 civarında Meksika vadisine yerleşmeden önce Amerikanın farklı bölgelerini dolaştıkları anlamına geliyordu. Şuanda Mexico City olan vadide yaşadılar ve kendilerine Tenochtitlan adında güçlü bir başkent inşa ettiler.

Barbaros Hayrettin Paşa (1478 - 1546)

Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midillide doğdu. Babası Yakup Ağa, Aslen Vardar yenicesinde bir Osmanlı sipahisiydi. 1461 yılında Midillinin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet ileydi. Aslında gerçek adı...

İskan Politikası

İskan politikası Osmanlı Devletinin Anadolu ve diğer işgal edilen yerlerdeki insanların Türkleşmesini sağlamak amacıyla Türk soyundan insanları yeni fethedilen yerlere kültürel etkileşim sağlamak amacıyla yerleştirmesidir. Osmanlı Devleti bu yerleştirilen Türklerden vergi almayarak tarım yapmasına destek olmuştur. Ayrıca şehirlere, bazı mimari eserler inşa edilmiştir. Devlet, bu eserler sayesinde fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamıştır. Bunu Selçuklu Devletinin Anadoluya Türk Beylerini gönderip beylik kurmasına izin vermesiyle Anadolunun Türkleşmesine benzetebiliriz.

Osman Bey

Osman cesur, merhametli, sâlih, dindar ve kahraman bir kişiydi. Osman Gazi, üç günde bir yemek pişirtip fakirleri doyurmak, çıplakları giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip biriydi. Hak ve adalete saygılı, üstün yeteneklere sahip bir hükümdar olan Osman Gazi, ününü kılıcından ziyade adalet severliği ile sağlamıştı. Fethettiği yerlerde ser'î hükümlere göre hareket eder, ırk, din ve milliyet farkı gözetmezdi. Güçlü bir komutan olduğu kadar sabırlı ve olgun bir idareci idi. Yanında çalışanlar, kendisine karşı büyük saygı gösterirlerdi. En zorba kimseler bile onun huzurunda saygı ile hareket ederlerdi. O, kuvvet ve zenginlikten ziyade adalete daha çok önem veren, güçlü bir irade ve hoşgörüye sahip bir hükümdardı.

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önce

6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu devleti de yıkıldıktan sonra yerine Anadoluda birçok beylik kurulmuştu. Osmanoğulları da bu beyliklerden biriydi.