7.sınıf Uzay Araştırmaları

İnsanlık var olduğundan beri her zaman gökyüzünü merak etmiştir. Takım yıldızlarına mitolojik isimlerin verilmesinin sebebi de budur. İnsanlar mağraların duvarlarına yıldızların ve gök cisimlerinin resimlerini çizmişlerdir. Eski medeniyetler parşömen ve taşların üzerine ilk yıldız haritalarını çizmiş...

Yağmur bulutları gerçekten siyah mıdır?

Gökyüzüne baktığınızda siyah bulutlara yağmur bulutu olduğunu söylersiniz. Peki bu bulutlar gerçekten siyah mıdır?

Maddenin Eylemsizlik Özelliği

Bir maddenin sahip olduğu hareket ve şekil durumunu koruma meyline eylemsizlik denir. Arabadan inmek isteyen bir yolcu, araba henüz durmadan önce inerse, arabanın hareket yönünde gitmek zorunda kalır. Arabada iken hızı olan...

Dağlar hakkında kısa bilgi

Bu yazıda dünyada ve ülkemizde bulunan en yüksek dağlardan ve dağların tanımından bahsedeceğim.

Vergiler

Vergi: Kamu hizmetlerinde (yol, su, elektrik, hastane, okul) harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ve bazı malların fiyatının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paradır.

Ankara Savaşı

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devletinin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin serferine hazırlık yapan Timurun dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlıya Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını baha...

Yabancı dili gerçekten öğreniyor muyuz?

Yabancı dil öğrenmek için yıllarımızı veriyoruz. Hatta kurslara, kitaplara binlerce lira veriyoruz. Ancak ülkemizde genellikle grammer ağırlıklı öğretiliyor. Bu sebepden dolayı insanlar gerçek yabancı insanlarla konuşamıyorlar.

Nüfus Sayımları

Nüfus sayımı, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan nüfusa yönelik demografik, ekonomik ve sosyal verilerin toplanması amacıyla nüfusun belirli aralıklarla sayılmasına denir.

Sıfırın sıfrıncı kuvveti?

Sıfır dışındaki bütün sayıların sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti ise belirsizdir. Peki ama neden sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir.

Kafiye Türleri Nelerdir?

Merhaba sevgili öğrenciler! Bu yazıda kafiye türlerini anlatacağım. Öncelikle kafiye ne demek?
Şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğine kafiye adı verilir.

Kuantum Tünelleme Nedir?

Bir parçacığın kendisinden daha yüksek enerjili bir bariyerden geçme olasılığı klasik mekaniğe göre sıfır iken bu ihtimal kuantumda sıf

Besin Olarak Metal Yiyen Bir Bakteri Keşfedildi

Kemosentez yapmak için yakıt olarak manganez kullanan bir bakteri keşfedildi. Söz konusu bakteri, içme suyu dağıtım sistemlerindeki manganez oksit oluşumuna da bir açıklama getiriyor.

Uzay ve bizim dünyamız

Dünya da kendi başına bir önem taşımıyor. Dünya normal boyutta (Samanyolunu çöl olarak düşünürsek Dünya sadece bir kum tanesi boyutunda) bir gezegen. Ama onu özel yapan, bildiğimiz üzerinde yaşam olan tek gezegen olmasıdır...

Matematik 4.sınıf Doğal sayılar

Bun bana babam öğretmişti ve ben siz bunu sunmak istiyorum.Sıkı durun!!!!!!

Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar hakkında kısa bilgi.

Zeno Paradoksu: Hareket İmkansızdır!

Paradoksların çözümü için tarih boyunca ünlü filozoflar ve matematikçiler çok kafa yormuşlar. Hatta Aristo ve Arşimet bile. Çağdaş matematikçi ve filozofların yardımına da kuantum fiziğinin belirsizlik ilkesi yetişerek paradoksları çözmelerini sağlamı...

Küçük Gezegen Ceres

Güneş sistemini gösteren herhangi bir çizime bakıldığında, en dıştaki iç gezegen olan Marsın yörüngesi ile devlerin (dış gezegenlerin) ilki olan Jüpiter arasında geniş bir boşluk olduğu görünür. Keplerin de aklı buraya takılmıştı ve buranın boş olamayacağına inanmıştı. Ancak Kepler bu gezegen olsa bile çok büyük olamayacağını biliyordu, çünkü o zaman çıplak gözle görünürdü.

7.sınıf Tam Sayılar

Tam sayılar pozitif, negatif ve sıfırı içeren sayı grubudur. Bu yazıda tam sayılar üzerinde duracağım. Tam sayılar hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkar. Z harif ile göster...

Barbaros Hayrettin Paşa (1478 - 1546)

Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midillide doğdu. Babası Yakup Ağa, Aslen Vardar yenicesinde bir Osmanlı sipahisiydi. 1461 yılında Midillinin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet ileydi. Aslında gerçek adı...

Atomun Yapısı

Atom, üç temel birimden oluşur: Proton, Nötron ve Elektron. Protonlar pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklüdür. Nötronlar ise yüksüzdür. Protonlar ve nötronlar, atom çekirdeğini yani atomun kütlesini oluşt...

Paragraf soruları için 10 ipucu

Bu yazıda yeni müfredat ile birlikte çoğalan LGS dahil birçok sınavda önemli yer tutan paragraf soruları için ipuçları göstereceğim...

Venüs neden ters yönde döner?

Kız kardeşimiz Venüs, hırçınlıklarıyla ve ekstrem olaylarıyla tanınır. Sıcaklık bu gezegende 500 dereceyi bulabilir. Basıncı kemiklerinizi çatlatacak kadar güçlü ve atmosferi sizi zehirleyecek kadar kötüdür. Eğer kıyafetsiz bir şekilde Venüs’e inebilseydiniz saniyesinde geri dönüşü olmayan yola girerdiniz. Ancak bunlardan da garip bir durum söz konusu Venüs için. Venüs, diğer gezegenlerin aksine yönde dönmektedir. Peki Venüs neden ters yönde dönüyor?