Atomun Yapısı


< Geri Dön


Atomun Yapısı

Atom, üç temel birimden oluşur: Proton, Nötron ve Elektron. Protonlar pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklüdür. Nötronlar ise yüksüzdür. Protonlar ve nötronlar, atom çekirdeğini yani atomun kütlesini oluşturur. Elektronların kütlesi, protonların kütlesinin yaklaşık 1/2000i olduğu için atom kütlesinde ihmal edilir. Protonların kütlesi, nötronların kütlesi ile hemen hemen aynıdır. Proton sayısı atomun kimliğini belirler ve bu yüzden atom numarası olarak adlandırılır. Elektronlar, çekirdek etrafında 2.180.000 m/s hızla döner. Protonlar ve elektronlar zıt yüklü olduğundan birbirini çeker. Bu yüzden elektronlar çok hızlı olmalarına rağmen fırlayıp uzaklaşamazlar.
Resim: afad.gov.tr
Yukarıda verilen resimde de görüldü gibi yeşil renkli yörüngeye katman adı verilir.