7.sınıf - Matematik - Tam Sayılar

1 - "-12 < x < 3" ifadesinde x yerine gelebilecek sayılar çarpıldığında sonuç kaç çıkar?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

2 - "|-13|-|-4|" ifadesi ile aşağıdaki ifadelerden hangisi eşit değildir?

A) 13 - 4
B) 13 + (-4)
C) 13 + 4
D) 9

3 - "2 + [(+5) - (-5)] " ifadesinin toplama işlemine tersi kaçtır?

A) 12
B) -12
C) 2
D) -2

4 - Zemin kattan asansöre binen Sami, ilk önce 5 kat yukarı sonra 7 kat aşağı inmiştir. Buna göre asansörün bulunduğu kat ile asansörün hareket ettiği kat sayısının toplamı kaçtır?

A) 10
B) 12
C) 7
D) 5

5 - Bir martı deniz seviyesinin 12 metre yüksekliğinde uçarken, denizin 3 metre altındaki balığı yakalaması için kaç metre aşağı inmelidir?

A) 13
B) 15
C) 12
D) 9

6 - Bir denizaltı denizin -100 metre altındadır. Bu denizaltı her dakika en fazla 5 metre yukarı çıkabilmektedir. Bu deniz altının -50 seviyesine ulaşması en az kaç dakika sürer?

A) 30
B) 25
C) 15
D) 10


Notice: Undefined index: kontrol in /home/egtmprtl/public_html/pages/test_coz.php on line 92