7.sınıf - Fen Bilimleri - Hücre ve Bölünmeler

1 - Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yapısında bulunmaz?

A) Mitokondri
B) Koful
C) Koroplast
D) kemik

2 - Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücrelerinde bulunur?

A) Mitokondri
B) Sitoplazma
C) Kloroplast
D) Koful

3 - Aşağıdakilerden hanisi hücredeki enerji üretimini sağlar?

A) Koful
B) Mitokondri
C) Sitoplazma
D) Çekirdek

4 -
- Hücrede enerji üretiminden sorumludur.
- Hücre içi sindirimde görevlidir.
- Hücredeki maddeleri depolar.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlatılanlardan biri değildir?


A) Koful
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Mitokondri

5 - Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Hücre çepheri bitki hücresine dayanıklılık sağlar.
B) Çekirdek sadece gelişmiş hücrelerde bulunur.
C) İlkel ve gelişmiş hücrelerde kalıtım maddesi çekirdekte bulunur.
D) Soğan zarı bitki hücresine örnektir.

6 - Aşağıdaki organellerden hangisi tüm hücrelerde bulunur?

A) Ribozom
B) Koful
C) Mitokondri
D) Libozom

7 -
Bitki hücreleri: Hücre Duvarı - Koful - Sentriyoller - Endoplazmik Retikulum - Rizbozom - Lizozom - Mitokondri - Golgi Cisimciği
Hayvan Hücreleri: Koful - Kloroplast - Endoplazmik Retikulum - Rizbozom - Lizozom - Kloroplast - Golgi Cisimciği

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirilmelidir?


A) Endoplazmik Retikulum - Rizbozom
B) Rizbozom - Lizozom
C) Kloroplast - Sentriyoller
D) Hücre Duvarı - Koful

8 - Hücreyi ilk keşfeden kişi kimdir?

A) Robert Hooke
B) Matthias Schleiden
C) Rudolf Virchow
D) Robert Brown

9 - Aşağıdakilerden hangisi sadece hayvan hücrelerinde bulunur?

A) Kloroplast
B) Hücre Çeperi
C) Sentriyoller
D) Ribozom

10 - Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak bitki hücresi ayırt edilebilir?

A) Ribozom organelini barındırır.
B) Hücre duvarı köşelidir.
C) Hücre bölünmelerinde kullanılan özel bir organele sahiptir.
D) Madde alışverişini sağlayan hücre zarını bulundurur.

1 - Aşağıdaki maddelerden hangisi mitoz bölünme ile ilgili değildir?

A) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
B) 2 defa çekirdekteki DNA eşlenir.
C) Sonunda 2 yeni hücre oluşur.
D) Kromozom sayısı sabit kalır.

2 - x hücresi hayvan, y hücresi ise bitki hücresi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki hücrede de çekirdekte DNA bulunur.
B) İkisinin, hücrenin temel kısımları aynı değildir.
C) x hücresinde sentrozom bulunur.
D) y hücresi kendi besinini üretebilir.


Notice: Undefined index: kontrol in /home/egtmprtl/public_html/pages/test_coz.php on line 92