Skip to main content

Dünya'nın Dönüşü ve Sonuçları

Mevsimler Nasıl Oluşur?

Dünya, Güneş'in etrafında döndüğü için mevsimler oluşur. Dünya'nın Güneş etrafında bir tam dönüşü yaklaşık 365 gün 6 saat (1 yıl) sürer. Dolayısıyla bir yıl içerisinde mevsimler oluşur.

Gece ve Gündüz Nasıl Oluşur?

Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için de gece ve gündüz oluşur. Güneşi sabit kabul edersek Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için Dünya'nın Güneş'e bakan (yani Güneş ışınlarının ulaştığı) kısmında gündüz yaşanır. Dünya'nın öte tarafında (yani Güneş ışınlarının ulaşmadığı kısımlarda) ise gece yaşanır.

Dünya'nın Özellikleri

Dünya küre şeklindedir. Aslında kutuplardan basık ve Ekvator'da ise şişkin bir şekilde görüntüsü vardır. Bu şekle aslında "geoid" denir. Dünya küre (aslında geoid) şeklinde olduğu için Dünya'nın bir tarafı Güneş ışınlarını alırken diğer tarafı karanlıkta kalır. Böylece dönme hareketleri ile beraber sırası ile Dünya'nın değişik bölgeleri Güneş ışınları sayesinde aydınlanır ve gündüz oluşur.

Dünya, Güneş etrafında dönerken tam bir daire şeklinde yörünge izlemez. Dünya'nın Güneş etrafında dönerken izlediği yörünge daha çok elipse benzer.