Skip to main content

İletişim Yolları

Duygu, düşünce veya bilginin herhangi bir yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve...

Yazıyı Oku

Vergi Nedir ve Vergi Türleri Nelerdir?

Vergi: Kamu hizmetlerinde (yol, su, elektrik, hastane, okul) harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ve bazı malların fiyatının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paradır. Herkes vergi vermek zorundadır. Anayasada şu şekilde be...

Yazıyı Oku

Nüfus Sayımları

Nüfus sayımı, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan nüfusa yönelik demografik, ekonomik ve sosyal verilerin toplanması amacıyla nüfusun belirli aralıklarla sayılmasına denir. Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı 1831 yılında II.Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu say...

Yazıyı Oku