Konu Anlatımları


Fotosentez Nedir? Fotosentez Nasıl Oluşur?


Fotosentez, bitkilerin kloroplast organeli sayesinde ve diğer organizmaların ışık enerjisini bazı kimyasal olaylar sonucunda canlının kullanacağı enerjiye dönüştürülmesidir. Çoğu bitki fotosentez yapar; bu organizmalara fotoototroflar denmektedir. Fotosen

Atomun Yapısı


Atom, maddeleri oluşturan en küçük yapı taşıdır. Atom, çekirdek ve katman(lar) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çekirdekte protonlar ve nötronlar, yörüngelerde ise elektronlar bulunur. Protonlar pozitif, elektronlar negatif, nötronlar ise yüksüz (nötr) ta