Skip to main content

Önemli Python Kütüphaneleri

Python dilinde program yazarken çeşitli görevleri yerine getirecek fonksiyonlara ve metotlara ihtiyaç duyulur. Bu fonksiyon veya metotları kendimiz yazabiliriz veya daha önce başkaları tarafından yazılmış kütüphaneleri kullanabiliriz. Bu kütüphanelerden en sık kullanılanları aşa...

Yazıyı Oku

Numpy Kütüphanesi ve Metotları

Numpy (Numeric Python) kütüphanesi büyük ve çok boyutlu dizi (İng. array) va matrisler ile çalışabilmek için kullanılır. "numpy" kütüphanesini bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir. pip install numpy "numpy" kütüphanesini aşağıdaki kod ile prog...

Yazıyı Oku

Pandas Kütüphanesi ve Metotları

Pandas (Python Data Analysis) kütüphanesi data analizi ve manipülasyonu için kullanılır. "pandas" kütüphanesini bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir. pip install pandas "pandas" kütüphanesini aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz. ...

Yazıyı Oku

Yapay Zeka

Yapay zeka, bir bilgisayarın veya robotun insanların veya diğer canlıların yapabildiği şeyleri onlar gibi yapabilmesidir. Bugünlerde kullandığımız çeviri, sesli asistan yazılımları yapay zekaya örnektir. Yapay zeka, insanların hayatını kolaylaştırır. Yapay zeka, as...

Yazıyı Oku

Faydalı Linux Komutları

$ls Bir klasör içerisindeki dosyaları ve alt klasörleri listelemek için ls komutu kullanılır. MS-DOS'taki dir komutunun muadilidir. Örneğin; $ls bulunduğunuz klasördeki dosya ve alt klasörleri listeler. $ls /home ise "/home" klasöründeki dosya ve alt klasörleri listeler. $ls -all ...

Yazıyı Oku