Skip to main content

Kıpçak Tarihi

Kıpçaklar kimdendir? Kıpçaklar veya eski Türk halklarındandır. Dilleri kıpçakça olmuştur. Kıpçaklar Kimdi Diğer Türk kavimlerinin kullandığı, İslamî tarih ve coğrafya edebiyatında görülen rastlanan kıpçak; Genellikle Bizanslılartarafın'dan yazarlar...

Yazıyı Oku

Barbaros Hayrettin Paşa (1478 - 1546)

Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğdu. Babası Yakup Ağa, aslen Vardar yenicesinde bir Osmanlı sipahisiydi. 1461 yılında Midilli'nin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet ile beraberdi. Aslında gerçek adı "Hızır"dır ama "Barbaros Hayrettin Paşa" olarak bilinmektedir....

Yazıyı Oku

Ankara Savaşı (1402)

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devleti'nin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin seferine hazırlık yapan Timur'un dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlı Devleti'ne Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını bahane e...

Yazıyı Oku

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı'nda doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki ordu, batı cephesinde TBMM Ordusu işgalcilerle mücadele etmiştir. Güney cephesinde ise halk tarafından işgale dur denilmiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul, Çanakkale, Edirne savaşılmadan alınmı...

Yazıyı Oku

Fransız İhtilali(Devrimi)

Fransız İhitilali, Yeni Çağ’ın kapanıp Yakın Çağ’ın açılmasına sebep olan milliyetçilik akımının temelini oluşturan bir olaydır. Fransız İhtilali sadece Fransa değil, Dünya’yı etkileyen sonuçlar doğurmuştur. İhtilalin sonucunda monarşik yönetim yıkılmış ve cum...

Yazıyı Oku

İkinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında gerçekleşti. Bu savaş küresel çapta gerçekleşti. Savaşa Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Japonya vb. devletler katıldı. Savaşta Almanya ve Japonya ağır bir yenilgi aldı. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en öl...

Yazıyı Oku

Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik)

19 Mayıs 1881 : Selanikte Doğdu. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'dır. 18?? : Kısa bir süre Mahalle Mektebi'nde okudu. 18?? : Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirdi. 18?? : Kısa bir süre Mülkiye Hazırlık Okulu'nda okudu. 1893 : Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Burad...

Yazıyı Oku

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önceki Durum

6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu devleti de yıkıld...

Yazıyı Oku