Skip to main content

Ünlem

Duyguları etkili ve kısa bir şekilde anlatmaya yarayan sözcüklerdir. - Of, yarın sınav var. - Tüh, bir yanlışla istediğim okula giremedim. - Eyvah, otobüsü kaçırdım. ...

Yazıyı Oku

Bağlaç

Sözcükleri, söz gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında önemli bir değişiklik olmaz. Bağlaçların tek başına anlamları yoktur, cümlede anlam kazanırlar. Örnekler: Ali ve Ayşe yarın sınıfa bir sunum ...

Yazıyı Oku

Edat(İlgeç)

Edatlar, sözcükler arasında çeşitli anlam ilişkileri kurar. Tek başına anlamıları yoktur, cümlede anlam kazanırlar. Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Örnekler: gibi, için, ile, kadar, sanki, göre, yalnız, ancak, sadece, üzere, -e doğru, -e karşı, ...

Yazıyı Oku

Sıfat(Ön Ad)

Sıfatlar, isimlerden önce gelerek onların nitelik, sayı gibi yönlerden belirten veya niteleyen sözcüklerdir. Püf Nokta: Sıfatlar isimlerden önce gelir(ismin önünde yer alır): Yerden kırmızı kalemi aldım.(sıfat --> kırmızı) Sıfatlar türlerine göre ikiye ayrılır: ...

Yazıyı Oku

Soyut İsimler

Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayamadığımız kelimelere soyut denir. Bir sözcüğün soyut olabilmesi için hiçbir duyu organıyla algınamaması gerekir. Mesela "elma" kelimesini ele alırsak; dokunabiliriz, göreb...

Yazıyı Oku

İsimler (Adlar)

Canlı veya cansız bütün varlıkları, fikirleri, düşünceleri, hisleri, duyguları karşılayan sözcüklerdir. Örnekler: Ali, muz, elma, hava, basınç, üzüntü, mutluluk, sürü, koyun, rüya vb. Varlıkların oluşlarına göre isimler: Somut isimler: Beş duyu organımız olan...

Yazıyı Oku

Sözcük Türleri

Cümledeki kelimeler(sözcükler), kullanıldığı yere ve anlamına göre türlerinde ayrılır. Sözcüğün türü, cümlede belli olur. Sözcükler "ad soylu" ve "eylem" olmak üzere ikiye ayrılır. A) AD(İSİM) SOYLU SÖZCÜKLER: İsim(Ad) Zamir(Adıl) Sıfat(Ön ad) Zarf(Belir...

Yazıyı Oku

Cümlede Vurgu

Cümledeki bir kelimenin diğer kelimelere göre daha baskılı olmasına vurgu denir. Cümledeki vurguyu bulmak için 6 tane kural vardır: I ) Eğer cümlenin yüklemi fiil ise vurgu fiilden önceki kelimedir: Örnek: Bugünkü törende ben konuşacağım. (Vurgu --> "ben") II ) Eğer c...

Yazıyı Oku

Röportaj Metin Türü

Bir olayı, sorunu, haberi; soru - cevap şeklinde araştırma, inceleme yapan yazılarına röportaj denir. Genellikle dergi ve gazetelerde yayınlanırlar. - Yazar, röportaj yazısına kendi düşüncelerini ekleyebilir. - Yazar, röportaj yazısına görseller, belgeler ekleyebilir. - ...

Yazıyı Oku

Sözcuklerin Terim Anlamı

Terim anlamlı kelimeler; Bilim, sanat, teknoloji, bilgisayar, kültür, müzik, eğitim, ekonomi, spor gibi kategori ve alanlarda birçok iş ve mesleklerle alakalı özel terimleri anlatan sözcüklerdir. Terim anlamlı kelimeler de mecaz anlamlı kelimeler gibi tek başına kullanıldıklarında ...

Yazıyı Oku