Skip to main content

Faydalı Linux Komutları

$ls
Bir klasör içerisindeki dosyaları ve alt klasörleri listelemek için ls komutu kullanılır. MS-DOS'taki dir komutunun muadilidir. Örneğin;
$ls bulunduğunuz klasördeki dosya ve alt klasörleri listeler.
$ls /home ise "/home" klasöründeki dosya ve alt klasörleri listeler.
$ls -all ise dosya ve alt klasör isimlerine ilave olarak son değişiklik tarihleri, boyutları, sahiplik bilgileri ve izinlerini de gösterir.


$cd
İngilizce "changê directory"nin kısaltması olup, boşluktan sonra yazılan klasörün içine girilmesini sağlar. Örneğin;
$cd /home komutu "/home" klasörünün içine girmemizi sağlar.


$find
Adlarında belirli bir ifadeyi içeren dosya veya klasörleri bulur. Örneğin;
$find /home -name "*a*." komutu sayesinde /home klasörü içerisinde adında "a" harfini içeren "." uzantılı dosyaları bulabiliriz.