Skip to main content

Hücre Nedir? Hücre Çeşitleri Nelerdir?

Hücre Nedir?

Canlıların canlılık özelliğine sahip en küçük yapı birimine hücre denir. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir. Hücreler gözle görülemeyecek kadar küçük olduğundan mikroskop ile gözükür.

Hücre Çeşitleri

Hücreler kalıtsal maddenin (DNA) hücrede bulunduğu konuma göre ilkel ve gelişmiş hücre olarak ikiye ayrılır. İlkel hücrelerde çekirdek yokur. Bu sebeple DNA ilkel hücredeki sitoplazmada dağınık halde bulunur. Gelişmiş hücrelerde ise DNA çekirdeğin içindedir.

Gelişmiş hücreler, hayvan hücresi ve bitki hücresi olmak üzere ikiye ayrılır. Hayvan hücrelerinde ise farklı olarak sentriyoller, bitki hücrelerinde ise hücre duvarı ve kloroplast bulunur.

Hücre Çeşidi Temel Kısımlar Yapı Organeller
İlkel Hücre Hücre Zarı
Sitoplazma
Kalıtım Maddesi
Ribozom
Bitki Hücresi Hücre Zarı
Sitoplazma
Çekirdek
Hücre Duvarı
Koful
Kloroplast
Endoplazmik Retikulum
Rizbozom
Lizozom
Mitokondri
Golgi Cisimciği
Hayvan Hücresi Hücre Zarı
Sitoplazma
Çekirdek
Koful
Kloroplast
Endoplazmik Retikulum
Ribozom
Lizozom
Sentriyoller
Golgi Cisimciği