Skip to main content

İngilizce'de Yer Edatları (Prepositions of Place)

İngilizce'de bir nesnenin altında, üstünde gibi yerlerini belirtmek için kullanılan edatları (prepositions of place) aşağıdaki tabloda sizin için listeledim.

İngilizce Yazılışı Türkçe Okunuşu Türkçe Anlamı
in in içinde
on on üstünde
near niır yanında
under andır altında
in front of in front of önünde
behind bihaynd arkasında

Şimdi de birer örnek veim:

  • "in" Örneği → The ball is in the box. (Top kutunun içindedir.)
  • "on" Örneği → My pencil is on the table. (Kalemim masanın üzerindedir.)
  • "near" Örneği → The drugstore is near the supermarket. (Eczane, süpermarketin yanındadır.)