Skip to main content

İş (Kılış) Filleri

İş bildiren fiillerdir. Özne belirtilen eylemi kendisi isteğiyle yapmaktadır. Bu öznenin gerçekleştirdiği işten etkilenen bir de nesne vardır. Bu nesneyi bulabilmek için eyleme "Neyi, Kimi" soruları sorulabilir. Bu fiillerin başına "onu" getirdiğimizde anlamlı olurlar.

- Dün çok fazla kitap okudum.
Bu cümledeki eylem olan "okudum" yüklemine "Neyi?" sorusunu sorduğumuzda bize "kitabı" cevabını veriyor. Fiile "onu " getirdiğimizde "onu okudum." cümlesi de mantıklı olduğu için bu iş(kılış) fiiline örnek olarak gösterilebilir.

- Okula gitmek amacıyla çantasını topladı.
Bu cümledeki eylem olan "topladı" yüklemine "Neyi?" sorusunu sorduğumuzda bize "çantasını" cevabını veriyor. Fiile "onu " getirdiğimizde "onu topladı." cümlesi de mantıklı olduğu için bu iş(kılış) fiiline örnek olarak gösterilebilir.

- Ali evin penceresini kırdı.
Bu cümledeki eylem olan "kırdı" yüklemine "Neyi?" sorusunu sorduğumuzda bize "penceresini" cevabını veriyor. Fiile "onu " getirdiğimizde "onu kırdı." cümlesi de mantıklı olduğu için bu iş(kılış) fiiline örnek olarak gösterilebilir.

- Öğretmen, öğrencisi Ali'yi tahtaya kaldırdı.
Bu cümledeki eylem olan "kaldırdı" yüklemine "Kimi?" sorusunu sorduğumuzda bize "Ali'yi" cevabını veriyor. Fiile "onu " getirdiğimizde "Onu kaldırdı." cümlesi de mantıklı olduğu için bu iş(kılış) fiiline örnek olarak gösterilebilir.