Skip to main content

Kıpçak Tarihi

Kıpçaklar kimdendir?

Kıpçaklar veya eski Türk halklarındandır. Dilleri kıpçakça olmuştur.

Kıpçaklar Kimdi

  1. Diğer Türk kavimlerinin kullandığı, İslamî tarih ve coğrafya edebiyatında görülen rastlanan kıpçak;
  2. Genellikle Bizanslılartarafın'dan yazarların kullanılan ve nadiren rus kaynaklarında da görülen kuman;
  3. Daha çok Macarlar'ın benimsediği ve Arapça coğrafya kitabında da bulunan kun adları.
  4. 11. yüzyıldan itibaren Rus metinlerinde bulunan polovets;
  5. Bremenli Adam’ın 11. yüzyıla ait Latince eserinde gösterdiği palladi;
  6. 13. yüzyıl Orta Almanca ve latince metinlerde valwen raslanır.

Kıpçakların Görünüşü

Kıpçaklarda da diğer bazı Türk boylarında olduğu gibi bir “sarışın”lık ve açık renk göz durumu söz konusudur. Ayrıca görüşlerden bazıları etnonimin Rusça versiyonu olan polovets adının Slav dillerinde hep sarı değil, bazen mavi rengi(göz) de bildirdiğini belirtir.