Skip to main content

Nüfus Sayımı Nedir? Türkiye'deki Nüfus Sayımları

Nüfus Sayımı Nedir?

Nüfus sayımı, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan nüfusa yönelik demografik, ekonomik ve sosyal verilerin toplanması amacıyla nüfusun belirli aralıklarla sayılmasına denir.

Ülkemizde İlk Nüfus Sayımı

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu sayımda sadece erkekler sayılmıştır. II. Mahmut hem asker sayısını hem de vergi verecek insanları tespit etmek amacıyla bu sayımı yaptırmıştır.

Ardından Mustafa Kemal'in öncülüğünde, ülkemizdeki ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.

1927 Yılındaki Nüfus Sayımının Amaçları

1927 yılındaki nüfus sayımının amaçları şunlardır:

  • Okuma yazma bilmeyen insanların tespit edilmesi.
  • Çalışan ve işsiz insanların tespit edilmesi.
  • Öğrenci sayılarının belirlenmesi ve bu ihtiyaca göre okul açılması.
  • Öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin vb. ihtiyaçlarının belirlenmesi.
  • Ülkenin nüfus artış hızının belirlenmesi.
  • Asker sayımı

Günümüzde Nüfus Sayımı

Günümüzde ülkemizde nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. Nüfus bir ülke için önemli bir kaynaktır. İnsan kaynağı planlı ve doğru kullanıldığında ülkelerin kalkınmalarına ve gelişmelerine yardımcı olacaktır.