Skip to main content

Numpy Kütüphanesi ve Metotları

Numpy (Numeric Python) kütüphanesi büyük ve çok boyutlu dizi (İng. array) va matrisler ile çalışabilmek için kullanılır.

"numpy" kütüphanesini bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

pip install numpy

"numpy" kütüphanesini aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import numpy as np