Skip to main content

Önemli Python Kütüphaneleri

Python dilinde program yazarken çeşitli görevleri yerine getirecek fonksiyonlara ve metotlara ihtiyaç duyulur. Bu fonksiyon veya metotları kendimiz yazabiliriz veya daha önce başkaları tarafından yazılmış kütüphaneleri kullanabiliriz. Bu kütüphanelerden en sık kullanılanları aşağıda özetlemekteyim.

Kütüphaneleri "pip" aracılığıyla veya Anaconda gibi araçlarla bilgisayarımıza kurabilirsiniz. "pip" kullanılırken şablon pip install kutuphane_adi şeklinde olmalıdır. Örneğin "pandas" kütüphanesini bilgisayarına kurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

pip install pandas

Bilgisayarınıza kurulan bir kütüphaneyi yazdığımız Python programına dahil etmek (İng. import) için ise import kutuphane_adi veya import kutuphane_adi as takma_ad şablonları kullanılır. Örneğin "pandas" kütüphanesini yazdığımız Python programına dahil etmek için aşağıdaki kodlardan birisi kullanılır. ikinci örnekte yer alan "pd" sayesinde yazdığımız programın herhangi bir yerinde "pd" takma adını kullanarak "pandas" kütüphanesini çağırabiliriz.

import pandas
import pandas as pd

"pandas" Kütüphanesi

Pandas (Python Data Analysis) kütüphanesi data analizi ve manipülasyonu için kullanılır. Kütüphaneyi aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import pandas as pd

"numpy" Kütüphanesi

Numpy (Numeric Python) kütüphanesi büyük ve çok boyutlu dizi (İng. array) va matrisler ile çalışabilmek için kullanılır. Kütüphaneyi aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import numpy as np

"re" Kütüphanesi

"re" (Regular Expression) kütüphanesi düzenli ifadelerin kullanılabilmesine imkan tanır. Kütüphaneyi aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import re

"os" Kütüphanesi

"os" (Operating System) kütüphanesi işletim sistemi ile iletişime geçmek için kullanılır. Örneğin sabit sürücüdeki bir klasörün içindeki dosya adlarının okunması "os" kütüphanesi kullanılarak yapılabilir. Kütüphaneyi aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import os

"seaborn" Kütüphanesi

"seaborn" kütüphanesi istatistiksel verilerin grafik olarak gösterimi amacıyla kullanılır. Kütüphaneyi aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import seaborn as sns

"matplotlib.pyplot" Kütüphanesi

"matplotlib.pyplot" kütüphanesi statik ve dinamik grafiksel gösterimler yapmak için kullanılır. Kütüphaneyi aşağıdaki kod ile programınıza dahil edebilirsiniz.

import matplotlib.pyplot as plt