Skip to main content

Yağmur Bulutları Gerçekten Siyah Mıdır?

Gökyüzüne baktığınızda siyah bulutlara yağmur bulutu olduğunu söylersiniz. Peki bu bulutlar gerçekten siyah mıdır? Değildirler. Yağmur bulutları bildiğiniz gibi su tanecikleriyle doludur. Yağmur bulutları çok yoğun olduğu için güneş ışığını geçirmezler. Bu yüzden biz sadece bulutların gölgesini görürüz. Diğer bulutlar ise daha seyrek olduğu için beyaz gözükür.
Yağmur bulutları siyah mıdır?