Skip to main content

Amaç - Sonuç Cümleleri

Bir eylem ya da fiilin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelere amaç - sonuç cümleleri denir. Amaç cümlelerinde "için, üzere, amacıyla" gibi bağlaçlar kullanılır. Bir cümlenin amaç-sonuç olup olmadığını kontrol etmek için cümledeki iki yargıyı bağlayan bağlaç yerine "amacıyla" getirmektir. Eğer cümle anlamlı oluyorsa cümle amaç-sonuç cümlesidir. Eğer anlamsız oluyorsa bu cümle neden-sonuç cümlesidir. Mesela "Okula gitmek üzere servise bindi." cümlesinde "Okula gitmek" ve "servise bindi" yargılarını bağlayan bağlaç olan "üzere" yerine "amacıyla" getirdiğimizde cümle anlamlı oluyor. Fakat "Musluk bozulduğu için tamirci çağırdım." cümlesine amacıyla getirdiğimizde "Musluk bozulduğu amacıyla tamirci çağırdım." cümlesi anlamsız olduğu için bu cümle amaç-sonuç değil, neden-sonuç cümlesidir.

Örnek amaç-sonuç cümleleri:
- Yabancı dil öğrenmek üzere Amerika'ya gitti.
- Sahneye çıkmak üzere ayağa kalktı.
- Okula gitmek için servise bindi.
- Hasta olmamak için spor yapıyor.
- Güzel bir şiir yazabilmek için çok çalışıyor.
- Alışveriş yapmak için markete gitti.