Skip to main content

Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri

Değişme Özelliği: Tam sayılarla toplama işleminin değişme özelliği vardır.


Birleşme Özelliği: Tam sayılarla toplama işleminin birlşeme özelliği vardır.


Toplama işlemine göre tersi: Tam sayılarla toplama işleminin toplama işlemine göre tersi özelliği vardır. Her sayının toplama işlemine göre tersi sayının tersi işaretlisidir.


Toplama işleminin etkisiz elemanı: Tam sayılarla toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır.