Skip to main content

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s)

Ad kavminin yok olmasından (dağılması) sonra bu felaktten kurtulan insanlar Semud kavmini oluşturmuşlardır. Semud kavmindeki insanlar kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bir süre sonra bu kavim bolluk ve berekete ulaştı ve ataları gibi azdı.

Hz. Salih de burada büyüdü. Hz. Salih, Tevrat'ta yazılanlara göre Hz. Nuh'un soyundan gelmektedir. Hz. Salih, bu kavimde sevilen ve saygı gören birisiydi. Ancak o diğerleri gibi küçüklüğünden beri putlara tapmazdı.

"Düşünün ki Allah Âd kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. O’nun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın." (Araf Suresi 74. Ayet)

40 yaşında iken peygamber oldu. Onlara putlara tapmamaları gerektiğini söyledi. Onları Hz. Nuh'un dinine çağırdı. Çoğu peygamberde de olduğu gibi sadece azıcık bir kısmı ona inandı ve diğerleri ona isyan etti. Hz. Salih onları dine çağırmaya devam etse de yine onlar onu yalanladılar ve kötü davrandılar. Allah da azgınlıklarından dolayı onları cezalandırdı. Ağaçların hepsi kurudu ve meyve vermez oldu, hayvanlar yavrulamaz oldu. Daha sonra buna Hz. Salih'in sebep olduğunu söylediler.

Semudlular eğer bir mucize gösterirse onun peygamber olduğuna inanacaklarını söylediler ve ondan kayadan bir deve çıkmasını istediler. Sonra bu kaya, hamile bir deveye dönüştü. Bazıları Hz. Salih'in peygamber olduğuna inandılar.

"Semûd’a da kardeşleri Sâlih’i (gönderdik). Onlara, "Ey kavmim" dedi, "Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Size rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da, size bir işaret olarak Allah’ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah’ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar." (Araf Suresi 73. Ayet)

Ancak Semudlular Hz. Salih'i dinlemediler ve deveyi öldürdüler. Daha sonra Hz. Salih ile alaylı bir şekilde eğer gerçekten bir peygamberse söylediği azabı getirmesini söylediler:

"Böylelikle dişi deveyi öldürdüler ve Rablerinin emrine karşı çıkıp (Salih'e de şöyle) dediler: 'Ey Salih, eğer gerçekten gönderilenlerden (bir peygamber) isen, vadettiğin şeyi getir, bakalım.' " (Araf Suresi 77. Ayet)

Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. (Araf Suresi, 78. ayet)

O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: "Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz." (Araf Suresi, 79. ayet)

Daha sonra Hz. Salih, inananlarıyla birlikte Mekke civarlarına gittiler ve Hz. Salih Kabe-i Muazzama'nın yanına defnedildiği söylenmektedir.