Skip to main content

Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

Canlıların kendine benzer başka canlılar meydana getirmesine üreme denir. Evrendeki her canlı çoğalabilir yani üreyebilir. Üreme, eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki üreme çeşidinin arasındaki temel fark eşeysiz üremede bir canlı tek başına çoğalabilirken eşeyli üremede ise iki canlının birlikte bir canlı meydana getirmesidir.

A. Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üremede cinsiyet kavramı yoktur çünkü canlı tek başına üremeyi gerçekleştirir.
Mitoz bölünme ile yeni canlı oluşur.
Oluşan yeni canlıda kalıtsal çeşitlilik yoktur, oluşan canlı ata canlı ile aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.

1. Bölünme ile Üreme


Tek hücreli canlıların bölünmesiyle yeni hücreler oluşur.
Mitoz bölünme ile gerçekleştiğinden kalıtsal çeşitlilik görülmez.
Diyatomlar (su yosunları), maya bakterileri, paramesyum (terliksi hayvan), öglena, amip gibi canlılar bu üreme çeşidi ile çoğalırlar.