Skip to main content

Cümlede Vurgu

Cümledeki bir kelimenin diğer kelimelere göre daha baskılı olmasına vurgu denir. Cümledeki vurguyu bulmak için 6 tane kural vardır:

I ) Eğer cümlenin yüklemi fiil ise vurgu fiilden önceki kelimedir:
Örnek: Bugünkü törende ben konuşacağım. (Vurgu --> "ben")

II ) Eğer cümlenin yüklemi isim ise vurgu isimdedir:
Örnek: Benim en sevdiğim arkadaşım Ahmet'tir. (Vurgu --> "Ahmet")

III ) Eğer cümlenin yüklemi cümlenin başında ise vurgu yüklemdedir:
Örnek: Dur dedim sana! (Vurgu --> "dur")

IV ) Eğer bir soru cümlesinde soru anlamı bir soru sözcüğüyle(nasıl, neden vb.) sağlanıyorsa vurgu bu soru sözcüğündedir:
Örnek: Bugün okula kim gelmemiş?. (Vurgu --> "kim")

V ) Eğer cümlenin soru anlamı "mi" soru edatı ile sağlanıyorsa:
Örnek: Ayşe mi okula gitmedi? (Vurgu --> "Ayşe")

VI ) Eğer cümlede "de/da" bağlacı varsa vurgu bu bağlaçlardan önceki kelimedir:
Örnek: Ali de okula gitmemiş (Vurgu --> "Ali")