Skip to main content

Fosiller

 • Ölen canlıların kemik, iskelet vb. sert ve dayanıklı kısımları veya bu canlıların izleri üzerlerinin zamanla tortularla kaplanması sonucu sertleşir ve taşlaşarak fosiler oluşur.
 • Fosiller, milyonlarca yıllıktır. 3-5 yıllık kalıntılar fosil değildir.
 • Fosiller: kayaçların, buzulların ve ağaç reçinelerinin içinde bulunabilir.
 • Hayvan fosili, bitki fosili, tek hücreli fosili, bakteri/mikrop fosili olabilir.
 • Fosiller yüksek basıncın etkisiyle fosil yakıtlarına (petrol, doğalgaz, kömür vs.) dönüşebilir.
 • Fosilleri inceleyen bilim dalına "paleontoloji", inceleyen kişiye "paleontolog" denir.

Fosilleşme Olması İçin:
 • Canlıların yumuşak dokuları fosilleşmez.
 • Ölen her canlı fosilleşmez. Milyonlarca yıl boyunca çürümeden kalması lazım.
 • Bakteriler ölen canlıları çürüttüğü için, fosilleşme olması için bakterinin olmaması gerekir.
 • Fosilleşme her koşulda oluşmaz, sadece özel koşullarda olur. Sabit ısı fosilleşme için gereklidir.

Fosilleşme Aşamaları:

 1. Canlı ölür.
 2. Ölen canlının üzeri toprakla veya çamurla (tortul tabakayla) kaplanır.
 3. Ölen canlının yumuşak dokuları çürür.
 4. Oluşan boşluklara su ve mineraller dolar.
 5. Ölen canlının üzerindeki tabakanın kalınlığı artar.
 6. Ölen canlının kalıntısı (çürümeyen kemik, diş, boynuz vs.) sertleşerek kayaç halini alır ve fosil oluşur.

Bazı Fosil Örnekleri:
 • Dinazor kemikleri.
 • Kayaçların içindeki katılaşmış sinek, böcek kalıntıları.
 • Dinazorların ayak izleri.

Fosil Olmayanlara Örnekler:
 • Hayvanların sıvı atıkları.
 • Yemek atıkları.

Fosillerden Öğrenebildiklerimiz:
 • Geçmişte yaşamış ama bugün yaşamayan canlılar hakkında ilgi verir.
 • Ölen canlının şekli, kemik yapısı, beslenme şekli, sayısı (nüfusu) vs. hakkında bilgi verir.
 • Ölen canlının bulunduğu iklim, bölge (arazi), canlı çeşitliliği hakkında bilgi verir.
 • Fosilin bulunduğu bölge hakkında (kara mı/deniz mi, ormanlık mı/kurak mı vs.) bilgi verir.
 • Ölen canlının içinde bulunduğu kayacın yaşı hakkında bilgi verir.
 • Üst katmandaki fosiller, alt katmandaki fosillerden daha gençtir.