Skip to main content

İlk Hücrenin Oluşumu ve Hücrelerin Keşfi

İlk hücre ne zaman oluştu?
Hücre, bir canlılda calılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Dünya üzerinde, yaklaşık 3.4 milyar yıl önce moleküllerin kendiliğinden birleşmeleri ile ilk canlı hücrenin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Her ne kadar ilk hücre milyarlarca yıl önce ortaya çıkmasına rağmen insanoğlunun hücrenin varlığını keşfetmesi için uzun bir süre geçmesi gerekecekti.

Hücrenin keşfini etkileyen en önemli faktör nedir?
Hücrenin keşfini etkileyen şüphesiz en önemli faktör mikroskobun icadıdır. Çünkü hücreler gözle görülemez kadar küçük olduğundan mikroskop ile keşfi daha da kolaylaşmıştır. Mikroskoptan önce 13.yüzyılda Avrupada ilk mercekli gözlük görülmüştür. 16.yüzyılda ise ilk defa çift lensli mikroskop görülmüştür. Bilinen ilk mikroskobu ise Zacharias Janssen geliştirmiştir.

Hücreyi ilk keşfeden kişi kimdir?
Hücreyi ilk keşfeden kişi, bir İngiliz mikroskopçu Robert Hooke olarak kabul edilmektedir. Hatta bu keşfiyle Robert Hooke, daha 27 yaşındayken Kraliyet Akademisine girmişti. Manastırda rahiplerin kaldığı hücrelere benzettiği için bu gözeneklere "hücre" adını verdi.

Hücrenin keşfine katkı sağlayan diğer bilim insanları
Anton Van Leeuwenhoek: Havuz suyunu incelemiş, ve mikroskopta kıpır kıpır canlılar görmüştü. Daha sonraları çalışmaları dünya genelinde yankı uyandırdı.
Matthias Schleiden: Çalışmaları sonucunda bitkilerin de hücrelerden oluştuğunu buldu.
Theodor Schwann: Hücrenin canlılığın yapıtaşı olduğunu ve canlıların bir veya birden fazla hücreden meydana geldiğini keşfetti.
Rudolf Virchow: Hücrelerin bölünerek çoğaldığını yani mitoz bölünmeyi keşfetti.
Robert Brown: Bitki hücrelerinde çekirdeği keşfetti.
Aziz Sancar: DNAların birbirni nasıl onardığını keşfetti.