Skip to main content

İngilizce'de Sayılar (Numbers)

Aşağıdaki tabloda sayıların İngilizce'de yazılışlarına ve Türkçe okunuşların yer verdim.

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Okunuşu
1 one van
2 two tuu
3 three tırii
4 four foor
5 five fayf
6 six siks
7 seven sevın
8 eight eyt
9 nine nayn
10 ten ten
11 eleven ilevın
12 twelve tüvelf
13 thirteen törtiin
14 fourteen fortiin
15 fifteen fiftiin
16 sixteen sikstiin
17 seventeen sevıntiin
18 eigtheen eytiin
19 nineteen nayntiin
20 twenty tüventii
30 thirty törtii
40 fourty fortii
50 fifty fiftii
60 sixty sixtii
70 seventy sevıntii
80 eighty eytii
90 ninety nayntii
100 hundred handrıt
200 two hundred tuu handırıt
300 three hundred tiri handırıt
1000 thousand tauzınt
23 000 twenty three thousand tuventi trii tauzınt
473 000 four hundred seventy three thousand for handırıt sevıntii tri tauzunt
1 000 000 one million van milyın
1 000 000 000 one billion van bilyın