Skip to main content

Kafirun Suresi

6 ayetten oluşur ve Kuran'ın 109. suresidir. Adını anlamı "inkar edenler (inkarcılar)" olan "kafirun" kelimesinden almıştır. Kureyşlilerin Hz. Muhammed ile sırayla dine inanmaya anlaşmak istemesi üzere Mekke'de indirilmiştir. Surede Allah'a ortak koşmamak gerektiğinden bahsetmiştir.

Hikayesi: Putlara tapan Kureyşliler, peygamberimizin yanına gelip bir anlaşma yapmak istemektedir. Anlaşmaya göre bir sene kendi ilahlarına bir sene de Allah'a tapacaklardır. Hz. Muhammed de tabii ki bu anlaşmayı kabul etmez. Bunun ardından Kureyşliler; Hz. Muhammed'den kendi putlarından bazılarını öperse Allah'a inanacaklarını söyler. Bunun üzerine de Kafirun suresi iner.

Okunuşu:
  1. 1- Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
  2. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.
  3. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
  4. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum.
  5. 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
  6. 6- Lekum dînukum veliye dîn.