Skip to main content

Fiiller (Eylemler)

Varlıkların yaptığı işleri, bulundukları durumları veya varlıkta kendi kendine oluşan değişikliği bildiren sözcüklere fiil(eylem) denir. Eylemler kip veya kişi eklerini alarak çekimlenebilir. Fiiler, isimlerin aksine "-mek/-mak" mastar ekini alabilirler. Anlamlarına göre iş, durum ve oluş olarak üçe ayrılırlar.

İş(kılış) fiilleri - İş bildiren fiillerdir ve nesne alırlar.
- Başlarına “onu” sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı olurlar.
- “Neyi?” ve “kimi?” sorularına cevap verirler.
Durum Fiilleri - Bir işi gerçekleştiren kişinin durumunu bildirirler. İşi yapan kişi vardır ancak işten etkilenen varlık yoktur.
- Başlarına “onu” sözcüğünü getirdiğimizde anlamsız olurlar.
- “Neyi?” ve “kimi?” sorularına cevap vermezler.
Oluş fiilleri - Bir olayın süre içinde kendi kendine gerçekleşme anlamı taşırlar.
- Eylemi etkileyen herhangi bir kişi veya özne yoktur.
- “Neyi?” ve “kimi?” sorularına cevap vermezler.