Geri Dön

Fiiller (Eylemler)


Varlıkların yaptığı işleri, bulundukları durumları veya varlıkta kendi kendine oluşan değişikliği bildiren sözcüklere fiil(eylem) denir. Eylemler kip veya kişi eklerini alarak çekimlenebilir. Fiiler, isimlerin aksine "-mek/-mak" mastar ekini alabilirler. Anlamlarına göre iş, durum ve oluş olarak üçe ayrılırlar.

İş(kılış) fiilleri - İş bildiren fiillerdir ve nesne alırlar.
- Başlarına “onu” sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı olurlar.
- “Neyi?” ve “kimi?” sorularına cevap verirler.
Durum Fiilleri - Bir işi gerçekleştiren kişinin durumunu bildirirler. İşi yapan kişi vardır ancak işten etkilenen varlık yoktur.
- Başlarına “onu” sözcüğünü getirdiğimizde anlamsız olurlar.
- “Neyi?” ve “kimi?” sorularına cevap vermezler.
Oluş fiilleri - Bir olayın süre içinde kendi kendine gerçekleşme anlamı taşırlar.
- Eylemi etkileyen herhangi bir kişi veya özne yoktur.
- “Neyi?” ve “kimi?” sorularına cevap vermezler.