Skip to main content

Kafiye Türleri Nelerdir?

Merhaba sevgili öğrenciler! Bu yazıda kafiye türlerini anlatacağım. Öncelikle kafiye ne demek?
Şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğine kafiye adı verilir.
Kafiye türleri 5 tanedir:
1) Yarım Kafiye
2) Tam Kafiye
3) Zengin Kafiye
4) Tunç Kafiye
5) Cinaslı Kafiye
1 - Yarım Kafiye :
– Tek ses benzeşmesine dayanan kafiyeye yarım kafiye denir.
– Genellikle Halk Edebiyatında kullanılır.
2 - Tam Kafiye :
– İki ses benzeşmesine dayanan kafiyeye tam kafiye denilir.
3 - Zengin Kafiye :
– İkiden fazla sesin benzeşmesiyle oluşan kafiyeye denir.
– Daha çok Divan şiirinde kullanılır.
4 - Tunç Kafiye :
– Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerini içinde aynen bulunması yani tekrar edilmesiyle oluşan kafiyeler tunç kafiye denir.
5 - Cinaslı Kafiye :
– Yazılışları ve okunuşları aynı anlamı farklı olan kelimelerle yapılan kafiyeye cinaslı kafiye denir.
– Cinaslı kelimeler daha çok manilerde kafiye olarak kullanılır.
Not: Dilimize yabancı dillerden geçmiş â, î, û gibi uzun sesler iki ses değerine sahiptirler. Dizeler arasında sadece bu seslerden oluşan bir benzeşme varsa bu tam kafiyedir.