Skip to main content

Kafiye Türleri Nelerdir?

Merhaba arkadaşlar! Bu yazıda kafiye türlerini anlatacağım. Öncelikle kâfiye ne demek? Kâfiyenin tanımı nedir? Bir şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğine "kâfiye" adı verilir.

Peki kâfiye türleri nelerdir? İşte sorunuz cevabı. Beş çeşit kâfiye vardır. Bunlar:

 1. Yarım Kâfiye
 2. Tam Kâfiye
 3. Zengin Kâfiye
 4. Tunç Kâfiye
 5. Cinaslı Kâfiye
Şimdi teker teker kâfiye çeşitlerini tanımlayalım ve kâfiye çeşitlerinin özelliklerini verelim.

1 - Yarım Kâfiye

 • Tek ses (harf) benzeşmesine dayanan kâfiyeye "yarım kâfiye" denir.
 • Genellikle halk edebiyatında kullanılır.

2 - Tam Kâfiye

 • İki ses (harf) benzeşmesine dayanan kâfiyeye "tam kâfiye" denilir.

3 - Zengin Kâfiye

 • İkiden fazla sesin (harfin) benzeşmesiyle oluşan kâfiyeye "zengin kâfiye" denir.
 • Daha çok Divan şiirinde kullanılır.

4 - Tunç Kâfiye

 • Kâfiyedeki kelimelerden birinin, diğerini içinde aynen bulunması yani tekrar edilmesiyle oluşan kâfiyeye "tunç kâfiye" denir.

5 - Cinaslı Kâfiye

 • Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamı farklı olan kelimelerle yapılan kâfiyeye "cinaslı kâfiye" denir.
 • Cinaslı kelimeler daha çok manilerde kâfiye olarak kullanılır.

Not: Dilimize yabancı dillerden geçmiş â, î, û gibi uzun sesler iki ses değerine sahiptirler. Dizeler arasında sadece bu seslerden oluşan bir benzeşme varsa bu "tam kâfiye"dir.