Skip to main content

Küçük Gezegen Ceres

Güneş sistemini gösteren herhangi bir çizime bakıldığında, en dıştaki iç gezegen olan Mars'ın yörüngesi ile dış gezegenlerin ilki olan Jüpiter arasında geniş bir boşluk olduğu görünür. Keplerin de aklı buraya takılmıştı ve buranın boş olamayacağına inanmıştı. Ancak Kepler bu gezegen olsa bile çok büyük olamayacağını biliyordu, çünkü büyük olsaydı çıplak gözle görünürdü. Daha sonra 1772 yılında Alman gökbilimci Johann Elert Bode tarafından bu görüş tekrar gündeme getirildi.

1800 yılında altı gökbilimci bir Alman kasabasında bir araya geldiler. Kendilerine "yıldız polisi" adını veren gözlemciler, bu gezegenin izini bulmak amacıyla çalışmalara başladılar. Aralarından Piazzi, 1 Ocak 1801 tarihinde bir raslantı sonucu, hareketleri yıldıza benzemeyen hareket halinde bir miktar yol alan bir gök cismi görmüştü. Önce bunun bir kuyruklu yıldız olduğunu sandı ama sonra altı kişiden biri olan Zach adındaki bir gözlemciye mektup yazdı. Ancak posta servisi yavaş olduğundan ve bu gök cisminin hareket halinde olduğu için mektup gök bilimcinin eline geçtiğinde gizemli gök cismi çoktan kaybolmuştu. Daha sonra büyük matematikçi Gauss, kısa süre içerisinde bu gök cisminin kuyruklu yıldız değil bir gezegen olduğunu farketti. Bu arada Piazzi ona Ceres adını verdi.


Kaynaklar:
-Wikipedia
-Gezegenler Kılavuzu, Patrick Moore, Tübitak Yayınları, 1996 Basım