Skip to main content

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Kronolojisi (1299-1453)

1299 - 1326 Osman Bey Dönemi
1299: Osman Bey tarafından Söğüt'te Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu.
1300: Yundhisar ve Yenişehir kalelerinin fethi ve Yenişehir'in başkent yapılması.
1302: Koyunhisar Savaşı'nda Osman Bey'in'ın Bizans İmparatorluğu'na galip gelmesi.
1320: Osman Bey’in rahatsızlanması sebebiyle oğlu Orhan Bey'in yönetime geçmesi.
1321: Mudanya'nın fethedilmesi.
1326: Osman Bey'in vefatı.

1326 - 1362 Orhan Bey Dönemi
1326: Orhan Bey'in tahta geçişi, Bursa'nın fethedilmesi ve Bursa'nın başkent yapılması.
1331: İznik'in fethedilmesi ve ilk Osmanlı medresesinin İznik'te açılması.
1337: İzmit'in fethedilmesi.
1345: Karesioğulları Beyliği'nin alınması.
1353: Çimpe Kalesi'nin fethedilmesi (Osmanlı Devleti'nin Trakya'daki ilk toprağı).
1354: Gelibolu'nun fethedilmesi.
1361: Edirne'nin fethedilmesi ve başkent yapılması.
1362: Orhan Bey'nin vefatı.

1362 - 1389 I. Murat Dönemi
1362: I. Murat'ın tahta çıkması
1362: Edirne Kırkpnar yağlı güreşlerinin ilk kez başlatılması.
1364: Sırpsındığı Savaşı (Haçlılara karşı).
1371: Çirmen Savaşı (Sırplara karşı).
1376: Bulgar Krallığı'nın hakimiyet altına alınması.
1386: Niş ve Sofya'nın fethedilmesi.
1389: I. Kosova Savaşı ve I. Murat'ın şehit edilmesi.

1389 - 1402 Yıldırım Bayezid Dönemi
1389: Yıldırım Bayezid'in tahta çıkması.
1390: Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Menteşeoğulları beyliklerinin alınması.
1391: İstanbul'un ilk kez Osmanlılarca kuşatılması.
1392: Üsküp'ün fethedilmesi.
1392: Candaroğulları ve Hametoğulları beyliklerinin alınması.
1393: Amasya'nın fethedilmesi.
1393: Bulgar Krallığı'nın tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamının ele geçirilmesi.
1395: İstanbul Boğazı'nda Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi.
1396: Niğbolu Savaşı (Haçlılara karşı).
1398: Karadeniz bölgesindeki beyliklerin alınması.
1402 : Ankara Savaşı (Timur'a karşı) ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi.

1402 - 1413 Fetret Devri
Bu dönemde saltanat mücadelesi yaşanmış ve iç karışıklıklar ortaya çıkmıştır.

1411 - 1421 I. Mehmet (Çelebi Mehmet) Devri
1411: I. Mehmet'in tahta çıkması.
1413: I. Mehmet'in kontrolü sağlayarak Fetret Devri'nin sonlanması.
1416: Şeyh Bedrettin isyanı.
1420: Samsun'un fethedilmesi.
1421: I. Mehmet'in vefatı.

1421 - 1444 ve 1446 - 1451 II. Murat Devri
1421: II. Murat'ın tahta çıkması.
1422: Düzmece Mustafa ve Küçük Mustafa Çelebi isyanlarının bastırılması.
1422: İstanbul'un Osmanlılarca kapsamlı olarak ilk kez kuşatılması.
1425: Aydınoğulları Beyliği'nin alınması.
1426: Tekeoğulları Beyliği'nin alınması.
1428: Germiyanoğulları Beyliği'nin alınması.
1430: Selanik'in fethedilmesi.
1440: Belgrad'ın kuşatılması ama alınamaması.
1444: Macaristan Krallığı ile Edirne-Segedin Anlaşması'nın imzalanması.
1444: II. Murat'ın tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakması.
1444: Varna Savaşı (Haçlılara ve Macarlar ittifakına karşı).
1446: II. Mehmet'in tahtan inmesi ve II. Murat'ın ikinci kez tahta çıkması.
1448: II. Kosova Savaşı (Haçlılara ve Macarlar ittifakına karşı).
1451: II. Murat'ın vefatı.

1444 - 1446 ve 1451 - 1481 II. Mehmet Devri
1453 : İstanbul'un Fethi

II. Mehmet Devri ve sonrasına ait kronoloji için Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kronolojisi (1453-1579) başlıklı yazımızı okumanızı önemle rica ederiz.