Skip to main content

Sözcüklerin Mecaz Anlamı

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek yani temel anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlama denir. Bir kelime eğer tek başına ise mecaz anlam olamaz. Çünkü kelime cümlenin içerisinde mecaz anlam özelliğini kazanır.

Not: Mecaz anlamda kullanılan sözcükler ile temel anlamda kullanılan sözcükler arasında sesteşlik özelliği aranamaz. Çünkü bir sözcüğün mecaz anlamı sesteşi değildir. Mesela "Beni yeni okulumda sıcak karşıladılar." cümlesi ile "Hava çok sıcak." cümlesinde kullanılan "sıcak" kelimeleri birbirinin sesteşi değildir.

Mecaz anlam örnekleri:
- Çok hikaye anlatıyorsun, bu yalanları kimseyeyutturamazsın!
- Yeni mahalledeki arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladılar.
- Her ne kadar onunla arkadaş olmak istesem bile bana çok soğuk davranıyor.
- Eğer eve saat dokuzdan önce gelemezsen babam beni yakar.
- Bir kez daha ödevimi yapmayı unutursam yanarım.
- Çocuğu öyle korkuttular ki tüm cesareti kırıldı.
- Odaya girince burnuma keskin bir koku geldi.