Skip to main content

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Avrupa ve Yakındoğu

1. Avrupa
Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Avrupa devletleri birbirleriyle sürekli bir mücadele içersinde olduğu için siyasi birlik yoktu. Avrupa'da genellikle merkezi devletler yerine derebeylikler yaygındı. Güçlü devletler olarak ise İngiltere, Fransa ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğu bulunuyordu.

Derebeylik(Feodalite): Büyük topraklara sahip olan kişlerin kendilerini emniyete almak için topraklarını surlarla çevreleyip hiyerarşik olarak yönetmeleridir.

2. Balkan Devletleri
Balkanlarda da Avrupa gibi siyasi birlik yoktu, Balkan Devletleri sürekli birbirleriyle savaşıp duruyordu.

Dönemin Balkan Devletleri:
- Sırp Krallığı
- Macar Krallığı
- Bulgar Krallığı
- Eflak
- Boğdan
- Bosna Hersek
- Erdel
- Arnavutluk
- Trakya ve Mora (Bizans hakimiyetinde)


3. Anadolu(Türkiye) Selçuklu Devleti
Moğollar ile yapılan Kösedağ Savaşının kaybedilmesi üzerine Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi. Bağımsızlığını kaybeden Selçuklular, adeta bir Moğol sömürgesi haline gelmişti. Bu otorite boşluğundan faydalanarak yerine birçok beylik kuruldu. Bu beylikler ilk başta Moğollara bağlı olsalar da Anadolu Selçuklu Devletinin yıklımsıyla beraber Anadolu'ya hakim olmak için birbirleriyle yarışıyorlardı.

Dönemin Beylikleri:
- Karamanoğulları
- Menteşeoğulları
- Osmanoğulları
- Germiyanoğulları
- Karesioğulları
- Aydınoğulları
- Saruhanoğulları
- Candaroğulları
- Hamitoğulları


4. İlhanlı Devleti
Cengiz Han'ın dev imparatorluğunun parçalanmasıyla İran çevresinde kurulan Moğol devletidir. Dönemin en güçlü devletlerinden olmakla beraber uzun süre Anadolu'yu baskı altında tutmuştur.

5. Memlük Devleti
Afrika ve Ortadoğu'da bulunan başkenti Mısır olan devlettir. Abbasi halifesinin burada olması sebebiyle islam dünyasında saygınlığı vardı. Ayrıca Baharat yolunun üzerinde olması sayesinde ekonomisi de güçlüydü.

6. Altın Orda Devleti
İlhanlı Devleti gibi Cengiz İmparatorluğunun yıkılmasıyla Karadeniz çevresinde kurulan devlettir. 15 - 16. yüzyıllarda yıkılacak ve yerinde Rus Knezliği daha sonra da Rus Çarlığı haline gelecektir.

7. Trabzon Rum İmparatorluğu
IV. Haçlı seferinin ardından Haçlıların İstanbul'u işgal etmesi üzerine burada kaçan Bizanslıların Trabzon ve çevresinde kurduğu devlettir.