Skip to main content

Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Bayezid Dönemi

Yıldırım Bayezid'e göre batıda ilerlemenin sağlanması sadece Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple önce Osmanlı'yı tarih boyunca en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğullarını ortadan kaldırmış ardından sırasıyla Germiyanoğulları ,Candaroğulları, Hamitoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerini fethetmiştir. Yıldırım Bayezid'in bu güçlenmesini gören o sırada Çin Seferi hazırlığında olan Timur, bu durumdan rahatsız olmuştu. Batısında böyle güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların Osmanlı'ya sığınmalarını mazeret göstererek Osmanlı'ya karşı savaş açtı ve Ankara'ya kadar geldi. O sırada İstanbul kuşatması olan Bayezit, doğal olarak kuşatmayı kaldırdı ve Ankara'ya gelerek Çubuk Ovası'nda orduya karşılaştı. Yapılan savaşta Bayezit kendisine bağlı Türk boylarının ona ihanet etmesinin de etkisiyle çok ağır bir yenilgi aldı Ankara Savaşı'nın yenilmesi sebebiyle Timur Anadolu beyliklerine topraklarını geri vererek Türk siyasi birliğini ortadan kaldırdı. Savaşta Osmanlı ordusunun yenilmesinin ardından Yıldırım Bayezid, Timur'a esir düştü ve bir süre sonra hastalanarak vefat etti. Yıldırım Bayezid vefat etmesi sebebiyle Osmanlı Devleti'nde bir otorite boşluğu ortaya çıktı. Yıldırım Bayezid'in oğulları olan İsa, Musa , Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında taht kavgaları ortaya çıktı. 11 yıl süren bu taht kavgaları süresince ülkenin padişahsız kaldığı döneme Fetret dönemi denir. 11 yıl süren bu Fetret Devri'nin ardından Çelebi Mehmet diğer kardeşleri yenerek Osmanlı devletinin başına geçti. Bu sebeple Mehmet Çelebi, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak da bilinir. Yıldırım Bayezit döneminde doğuda genişlemeye başlayan Topraklar sebebiyle Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur. Donanmaya önem veren Yıldırım Bayezid Geliboluda ilk Osmanlı Tersanesi ne arttırmıştır. Venediklilere Osmanlı sınırında Ticaret yapmaları vergilerini ödemek şartıyla verilmiştir.