Skip to main content

Sanayi İnkılabı (Sanayi Devrimi)

Avrupada gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketleriyle akılcılık anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sayesinde bilimsel özgürlük ve bilime destek ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, aynı zamanda teknolojinin de gelişmesini sağlamıştır. Bu devrim sayesinde küçük el tezgahları yerine fabrikalar kurulmuştur.

Bu devrim, James Watt’ın 1765 yılında buhar gücüyle çalışan makinalar yapmasıyla başlamıştır. Sanayi Devrimi, İngiltere’den başka devletlere de yayılmıştır. Bu gelişmeler Avrupa’nın Yakın Çağ’da önemli ekonomi etkiler ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Sanayi Devrimi'nin Nedenleri


- Bilimsel ve teknik bilginin artması
- Sömürgecilik ile elde edilen ham madde ve sermayenin artması
- Teknolojik gelişmeler sayesinde buhar makinesi gibi yeni icatlar ortaya çıkması
- Avrupa’da şehirlerde ve genel olarak nüfus artışı

Sanayi Devrimi'nin Sonuçları


- Seri üretim ortaya çıktı ve ticaret gelişti.
- Seri üretim sayesinde maliyetin azalmasıyla ürünlerin fiyatı azaldı.
- İnsan gücüne ihtiyaç azaldı.
- Ham maddeye ihtiyaç duyulması sebebiyle sömürgecilik arttı ve bu 1. ve 2. Dünya Savaşına sebep oldu.
- Köyden kentlere göç arttı.
- İşçi sınıfı ortaya çıktı ve bu sınıfı koruma altına almak için sendikalar ortaya çıktı.
- Avrupa’nın refah seviyesi yükseldi.
- Çevre sorunları ve kirlilik arttı.
- Kırsal bölgeler ve tarım sektörü eski önemini kaybetti.

Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne Etkisi


Osmanlı Devleti, Sanayi Devriminden ekonomik olarak olumsuz etkilenmiştir. Osmanlı Devleti’nde fabrikalar yerine el tezgahları ve esnaflar vardı. Osmanlı Devleti’ne Avrupa’da ucuz ürün gelmesiyle Osmanlı’daki atölyeler iflas etmiştir. Böylece Osmanlı, Avrupa için açık bir pazar haline gelmiştir. Bu durum da Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını hızlandırmıştır.