Skip to main content

Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik)

 1. 19 Mayıs 1881 : Selanikte Doğdu. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'dır.
 2. 18?? : Kısa bir süre Mahalle Mektebi'nde okudu.
 3. 18?? : Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirdi.
 4. 18?? : Kısa bir süre Mülkiye Hazırlık Okulu'nda okudu.
 5. 1893 : Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Burada adı "Mustafa Kemal" olarak değiştirildi.
 6. 1906 : Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
 7. 1899 : İstanbul'da Harp Okulu'na girdi.
 8. 1902 : İstanbul Harp Okulu'ndan mezun oldu.
 9. 1905 : İstanbul Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu.
 10. 1905-1906: Şam'da bulunan 5. orduda göreve başladı burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.
 11. 1909 : Selanik'te iken Selanik'ten 31 Mart Vakası sebebiyle İstanbul'a giden Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığını yaptı.
 12. 1911 : Libya'da (Tobruk, Derne, Trablusgarp) İtalyanlara karşı savunma savaşları yaptı, binbaşı oldu.
 13. 1912 : Libya'da İtalyanlara karşı savaştı.
 14. 1912 : Balkan Savaşı'nda görev aldı.
 15. 1912 : Çanakkale Boğazı Kuvayı Birlikleri Harekât Şubesi Müdürü oldu.
 16. 1913 : Edirne'nin kurtarılmasında kurmay başkanı idi.
 17. 1 Mart 1914 : Yarbaylığa terfi etti.
 18. 18 Mart 1915 : İngiliz ve Fransızlara karşı Çanakkale Deniz Zaferi'ni kazandı.
 19. 1 Haziran 1915 : Albaylığa terfi etti.
 20. 9 ve 22 Ağustos 1915 : Birinci ve ikinci Anafartalar Zaferi'ni kazandı.
 21. 14 Ocak 1916 : Edirne'deki 16. Kolordu Komutanlığı'na atandı.
 22. 1 Nisan 1916 : Tuğgeneral oldu.
 23. 15 Aralık 1917 : Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitti.
 24. 31 Ekim 1918 : Yıldırım Orduları Komutanı oldu.
 25. 20 Nisan 1919 : 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.
 26. 16 Mayıs 1919 : Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan Samsun'a gitti.
 27. 19 Mayıs 1919 : Samsun'a ayak bastı.
 28. 28 Mayıs 1919 : Havza Genelgesi'ni yayınladı.
 29. 21 Haziran 1919 : Amasya Genelgesi'ni yayınladı.
 30. 23 Temmuz 1919 : Erzurum Kongresi'ne katıldı, Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi ve Misak-ı Millî Kararları kabul edildi.
 31. 4 Eylül 1919 : Sivas Kongresi'ne katıldı ve Sivas Kongresi Başkanı seçildi.
 32. 11 Eylül 1919 : Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanı seçildi.
 33. 22 Ekim 1919 : İstanbul Hükümeti temsilcileriyle Amasya Protokolü'nü imzaladı.
 34. 7 Kasım 1919 : Erzurum'dan milletvekili seçildi.
 35. 27 Aralık 1919 : Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya gitti.
 36. 23 Nisan 1920 : Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
 37. 24 Nisan 1920 : TBMM Başkanı seçildi.
 38. 10 Ağustos 1920 : İtilâf Devletleri arasında Sevr Anlaşması imzalandı.
 39. 29 Eylül 1920 : TBMM kuvvetleri, Sarıkamış'ı düşmandan kurtardı.
 40. 30 Ekim 1920 : TBMM kuvvetleri, Kars'ı düşmandan kurtardı.
 41. 3 Aralık 1920 : Rusya ile Gümrü Antlaşması imzalandı.
 42. 11 Ocak 1921 : Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü, Yunanlılara karşı Birinci İnönü Savaşı'nı kazandı.
 43. 20 Ocak 1921 : Yeni Türk devletinin ilk Anayasası kabul edildi.
 44. 12 Mart 1921 : Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklâl Marşı TBMM tarafından millî marş olarak kabul edildi.
 45. 16 Mart 1921 : TBMM ile Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalandı.
 46. 1 Nisan 1921 : Yunanlılara karşı İkinci İnönü Zaferi kazanıldı.
 47. 5 Ağustos 1921 : TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık ünvanı verildi.
 48. 23 Ağustos - 13 Eylül 1921 : Yunanlılara karşı Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı.
 49. 19 Eylül 1921 : Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından Mareşal ve Gazi" ünvanı verildi.
 50. 20 Ekim 1921 : Fransa, Ankara Hükümeti'ni tanıdı. Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Anadolu'dan çekildi.
 51. 26 Ağustos 1922 : Mustafa Kemal Paşa tarafından Büyük Taarruz başlatıldı.
 52. 30 Ağustos 1922 : Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.
 53. 31 Ağustos 1922 : Kütahya kurtarıldı.
 54. 1 Eylül 1922 : Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"
 55. 9 Eylül 1922 : İzmir Yunanlıların işgalinden kurtarıldı.
 56. 10 Eylül 1922 : Başkomutan Gazi Mustafa Kemal İzmir'e geldi. Türk Ordusu, Bursa'yı işgalden kurtardı.
 57. 11 Ekim 1922 : İngiliz, Fransız İtalyanlarla Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı.
 58. 1 Kasım 1922 : TBMM tarafından saltanat kaldırıldı.
 59. 17 Kasım 1922 : Sultan Vahdettin, İngiliz savaş gemisi ile İstanbul'dan ayrıldı.
 60. 25 Kasım 1922 : Edirne'nin yönetimi TBMM Hükümeti'ne geçti.
 61. 26 Kasım 1922 : Çanakkale'nin yönetimi TBMM Hükümeti'ne geçti.
 62. 14 Ocak 1923 : Zübeyde Hanım, İzmir'de vefat etti.
 63. 20 Ocak 1923 : Lâtife Hanım'la evlendi ve 5 Ağustos 1925'te boşandı.
 64. 17 Şubat 1923 : İzmir'de ilk kez Türkiye İktisat Kongresi toplandı.
 65. 24 Temmuz 1923 : Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
 66. 13 Ekim 1923 : Ankara, başkent yapıldı.
 67. 29 Ekim 1923 : Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı seçildi.
 68. 3 Mart 1924 : Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. Halifelik kaldırıldı.
 69. 20 Nisan 1924 : Yeni Anayasa olan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
 70. 13 Şubat - 13 Mayıs 1925 : Doğu'da Şeyh Sait isyanı bastırıldı.
 71. 2 Eylül 1925 : Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.
 72. 25 Kasım 1925 : Şapka Kanunu yürürlüğe girdi.
 73. 26 Aralık 1925 : Uluslararası saat ve takvim kabul edildi.
 74. 17 Şubat 1926 : Türk Medenî Kanunu kabul edildi. Türk kadını medenî haklara kavuştu. Çok evlilik yasaklandı.
 75. 14 Haziran 1926 : Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikast düzenlendi.
 76. 15/20 Ekim 1927 : Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Büyük Söylev'ini (Nutuk) okudu.
 77. 1 Kasım 1927 : Gazi Mustafa Kemal Paşa, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
 78. 28 Ekim 1927 : Türkiye'de ilk kez nüfus sayımı yapıldı. (Nüfus: 13.650.000)
 79. 10 Nisan 1928 : Lâiklik kabul edildi.
 80. 24 Mayıs 1928 : Uluslararası rakamların kullanımı kabul edildi.
 81. 28 Mayıs 1928 : Millet Mektepleri açıldı. Türk vatandaşlığı yasası çıkartıldı.
 82. 1 Kasım 1928 : Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
 83. 3 Nisan 1930 : Menemen ayaklanması ve Yedek Subay Kubilay'ın şehit edilmesi.
 84. 12 Nisan 1931 : Gazi Mustafa Kemal'in emriyle Türk Tarih Kurumu kuruldu.
 85. 15 Nisan 1931 : Gazi Mustafa Kemal, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
 86. 12 Temmuz 1932 : Gazi Mustafa Kemal'in emriyle Türk Dil Kurumu kuruldu.
 87. 26 Ekim 1933 : Türk kadınlarına köy ihtiyar heyetlerine seçilme ve seçme hakkı tanındı.
 88. 29 Ekim 1933 : Gazi Mustafa Kemal, Onuncu Yıl Nutku'nu okudu.
 89. 21 Haziran 1934 : Soyadı Kanunu kabul edildi.
 90. 24 Kasım 1934 : Gazi Mustafa Kemal'e, TBMM tarafından "ATATÜRK" soyadı verildi.
 91. 5 Aralık 1934 : Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.
 92. 14 Haziran 1935 : Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu.
 93. 20 Temmuz 1936 : Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Boğazlar tamamiyle Türk egemenliğine geçti.
 94. 27 Ocak 1937 : Hatay'ın Bağımsızlığı, Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildi.
 95. 5 Şubat 1937 : Anayasa'ya cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik, devrimcilik ilkeleri kondu.
 96. 11 Haziran 1937 : Atatürk, bütün mal varlığını Türk Ulusuna bağışladığını bildirdi.
 97. 8 Temmuz 1937 : Türkiye, Irak, İran, Afganistan arasında kurulan Sâdâbat Paktı kuruldu.
 98. 10 Kasım 1938 : Saat 9:05'te Atatürk vefat etti.
 99. 21 Kasım 1938 : Atatürk'ün naaşı geçici olarak Etnografya Müzesi'ne konuldu.
 100. 10 Kasım 1953 : Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e nakledildi.