Skip to main content

Şeytan ve Meleklerin Özellikleri

İnsanın duyu organlarının algılama gücü sınırsız değildir. Bu sebeple onun bilmesi, duyması, işitmesi ve görmesi sınırlıdır. Bizler her şeyi göremeyiz ve duyu organlarımızla algılayamayız. Dolayısıyla göremediğimiz şeyleri yok kabul etmek son derece yanlış bir tutumdur. Örneğin akıl, ruh, sevgi, merhamet, şefkat vb. varlıkları göremiyoruz ama bunların varlığını kabul ediyoruz.
Şeytan: Allahın emrine karşı geldiği için kovulan, ateşten yaratılan asi ve kibirli varlıktır. Kötülüğün simgesi olan şeytan, Kuranda iblis olarak da isimlendirilmektedir. Kur’an’da yer alan bilgilere göre şeytan, Allahın açık emri olmasına rağmen Hz. Adem’e secde etmemiştir. Kendisinin ateşten, Hz. Adem’in ise topraktan yaratıldığı ileri sürmüştür. Kendisinden daha aşağı seviyede olan bir varlığa secde etmeyeceğini belirterek Allaha isyan etmiştir.
Melekler ve Özellikleri
- Melekler, Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerle görevlendirdiği, gözle görülmeyen varlıklardır.
- Meleklere iman, İslam dininin temel inanç esaslarından biridir. Bundan dolayıdır ki her Müslüman, meleklerin varlığına gönülden ve şüphe etmeksizin inanır. Bu konuda hiçbir tereddüt yaşamaz. Çünkü sözlerin en doğrusu söyleyen Allah ve onun kutlu elçisi Hz. Muhammed, meleklerin varlığını bizlere açık bir şekilde haber vermiştir. Kuran-ı Kerimde, meleklere imanın inanç esaslarından arasında olduğu açık bir şekilde ifade edilir.
Meleklerin özellikleri şunlardır:
- Nurdan yaratılmışlardır.
- Gözle görülmezler, duyu organlarıyla algılanamazlar.
- Allahın ne emrederse onu yaparlar.
- Yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
- Erkeklik ve dişilik gibi cinsiyet özellikleri yoktur.
- İrade sahibi değildirler.
- Kısa zamanda uzun mesafelere ulaşabilirler.
- İnsanların iyiliğini isterler.
Bazı Melekler ve Özellikleri:
Cebrail (Vahiy meleği): Yüce Allah’ın bildirdiği emir, yasak ve öğütleri peygamberlere iletmekle görevlidir.
Azrail: Allahın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevlidir.
Mikail: Yağmur, kar gibi doğa olaylarını Allah’ın izniyle düzenlemekle görevlidir.
İsrafil: Kıyamet zamanı sûra üflemekle görevlidir.
Kirâmen Kâtibin (Yazıcı Melekler): İnsanın sağında ve solunda bulunup insanın yaptığı iyi ve kötülükleri kaydetmekle görevlidirler. “İki melek, (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın”. Kaf Suresi 17-18.ayet Münker - Nekir: Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevlidirler.
Koruyucu Melekler (Hafaza): Allahın izniyle insanları çeşitli kötülüklerden korurlar. “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allahın emriyle onu korurlar…” (Rad suresi,11.ayet)
Rahmet Melekleri: İnsanları sever, onların iyiliğini ister ve bunun için çalışırlar. Zor durumda olan insanlara yardım ederler.