Skip to main content

Sözcük Türleri

Cümledeki kelimeler(sözcükler), kullanıldığı yere ve anlamına göre türlerinde ayrılır. Sözcüğün türü, cümlede belli olur.

Sözcükler "ad soylu" ve "eylem" olmak üzere ikiye ayrılır.

A) AD(İSİM) SOYLU SÖZCÜKLER:
  1. İsim(Ad)
  2. Zamir(Adıl)
  3. Sıfat(Ön ad)
  4. Zarf(Belirteç)
  5. Edat(İlgeç)
  6. Bağlaç
  7. Ünlem
B) Eylem
  1. Fiil(Eylem)