Skip to main content

Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey Dönemi

Orhan Bey döneminde iç karışıklıklar yaşayan Karesioğulları Beyliği 1345 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması ile Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılmıştır. Böylelikle Rumeli'ye geçiş kolaylaşmışve Çanakkale Boğazı'nın Anadolu Yakası ile geçirilmiştir. Ayrıca karesioğulları'nın deniz gücü Osmanlı hizmetine girerek ilk donanması oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 1354 yılında ahilerden Ankara'nın alınması ile Orhan Bey döneminde Ahilik teşkilatının desteği sağlamıştır. Orhan Bey döneminde divan teşkilatı kurulmuş ,ilk defa vezirlik sistemi getirilmiştir. Şehirlere Kadı ve Subaşı ataması yapılmıştır. Eskiden gönüllü Türkmenlerle yapılan savaşlar yaya ve müsellem olmak üzere iki ilk sürekli ve düzenli ordu kurulması ile bu askerlerle yapılmıştır. İznik'te Osmanlı Devleti'ne ait ilk medrese açılmış ve ekonominin gelişmişlik göstergersiolan ilk gümüş akçe basılmıştır.