Skip to main content

Atomun Yapısı

Atom, maddeleri oluşturan en küçük yapı taşıdır. Atom, çekirdek ve katman(lar) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çekirdekte protonlar ve nötronlar, yörüngelerde ise elektronlar bulunur. Protonlar pozitif ve elektronlar negatif yükleder. Nötronlar ise yüksüz (nötr) taneciklerdir. Protonlar ve elektronlar zıt yüklü enerjilere sahip olduğu için elektronlar, yörüngelerinden fırlayıp gitmezler ve çok hızlı dönerler.

Atom modeli
Atom modeli

Atomun kütlesini çekirdekteki proton ve nötronlar oluşturur. Elektronlar ise proton ve nötronların kütlesinin 1/2000'i kadar olduğu için atomun kütlesi hesaplanırken ihmal edilirler. Proton ve nötronların kültesi ise yaklaşık aynıdır. Proton sayısı atomun kimliğini belirler. Bu sebeple atom numarası ve proton sayısı aynı sayıdadır. Atomlar sahip oldukları proton sayısına göre sınıflandırılırlar. Örneğin 1 protona sahip atomlara hidrojen denir. Hidrojen, helyum gibi atomlar, elementlerdir. Aşağıda ilk 20 element verilmiştir.


Element Sembolü Proton sayısı / Atom numarası Nötron sayısı
Hidrojen H 1 0
Helyum He 2 2
Lityum Li 3 4
Berilyum Be 4 5
Bor B 5 6
Karbon C 6 6
Azot (Nitrojen) N 7 7
Oksijen O 8 8
Flor F 9 10
Neon Ne 10 10
Sodyum Na 11 12
Magnezyum Mg 12 12
Alüminyum Al 13 14
Silisyum Si 14 14
Fosfor P 15 16
Kükürt S 16 16
Klor Cl 17 18
Argon Ar 18 22
Potasyum K 19 20
Kalsiyum Ca 20 20