Skip to main content

Doğal Sayılarla Yuvarlama

Yuvarlama İşlemi Nasıl Yapılır?

Bir sayıyı hangi basamağa yuvarlayacaksak daima bir önceki (küçük) basamağına bakılır.

Birinci Durum

Bir önceki (küçük) basamaktaki sayı 0, 1, 2, 3 veya 4 ise (yani 5'ten küçük ise) bulunduğumuz basamaktaki sayı aynen korunur ve önceki (küçük) basamaklardaki sayılar yerine "0" yazılır.

Örneğin 6214 sayısını yüzlüğe yuvarlamak için onlar basamağındaki sayıya bakılır. Onlar basamağında "1" rakamı bulunduğu için (yani 5'ten küçük olduğu için) yüzler basamağı aynen yazılır ve diğer basamaklardaki rakamların yerine "0" yazılır. Bu sayede 6200 sayısı elde edilmiş olur.

İkinci Durum

Bir önceki (küçük) basamaktaki sayı 5, 6, 7, 8 veya 9 ise (yani 5'e eşit veya 5'ten büyük ise) bulunduğumuz basamaktaki sayı bir artılır ve önceki (küçük) basamaklardaki sayılar yerine "0" yazılır.

Örneğin 6217 sayısını yüzlüğe yuvarlamak için onlar basamağındaki sayıya bakılır. Onlar basamağında "7" rakamı bulunduğu için (yani 5'ten büyük olduğu için) yüzler basamağı bir artırılarak "3" yazılır ve diğer basamaklardaki rakamların yerine "0" yazılır. Bu sayede 6300 sayısı elde edilmiş olur.