Skip to main content

Sözcüklerin Yan Anlamı

Sözcüğün temel anlamından tamamen ayrılmadan (yoksa mecaz anlam olur), temel anlamla ilişkili olarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlam olmak üzere üçe ayrılır. Yan anlam, gerçek Anlam sayılır. Yan anlam ve temel anlam arasında bir görev bakımından ilişki var denebilir. Çünkü yan anlamlar genellikle nesnelerş benzetilmesinden dolayı ortaya çıkmıştır. Mesela insanlar uçağın kanadını kuşun kanadına benzetmiş, ve böylece yeni bir yan anlam ortaya çıkmıştır.

"Göz" sözcüğü
- Çok televizyon izlediği için gözü bozuldu. (Temel Anlam)
- Günlüğünü çekmecenin gözüne koyardı. (Yan Anlam)

"Ağız" sözcüğü
- Ağız temizliğine dikkat etmek gerekir.(Temel Anlam)
- Çantanın ağzını kapatmayı unutmuş olmalısın. (Yan Anlam)

"Kol" sözcüğü
- 5 yaşındayken bisikletten düşüp kolunu kırmıştı.(Temel Anlam)
- Kapının kolunu kırınca annem bana çok kızdı. (Yan Anlam)

"Boğaz" sözcüğü
- Soğuk su içtiğinden boğazı ağrıyordu.(Temel Anlam)
- Boğaz manzarası ruhuma iyi geldi.(Yan Anlam)